Kom i gang med anleggsregister

Anleggsregisteret brukes til å legge inn eiendeler, og legge opp det regnskapsmessige livsløpet for eiendelene i bedriften. Dette innebærer beregninger og bokføring av avskrivninger.

 1. Det første man bør gjøre når man skal gå i gang med Anleggsregisteret er å gå inn på “innstillinger”.
 2. Kategorier
  Her kan du lage egne kategorier og ha opp til 2 underkategorier per kategori. Disse kan du delegere til eiendelene i forkant, og i etterkant. 
  Kategorier er fint for å kategorisere eiendelene og kan også benyttes for påkostninger. Da legger du eiendeler og påkostninger på samme kategori og nivå. Dette kan senere filtreres på samt få opp I pdf rapporten.
 3. Typer
  Her kan du legge til ulike typer eiendeler
 4. Bokføringsmetode
  Bokføringsmetode er selskapsinnstillingene for posteringsmetode. Dette vil ligge som standard for alle nye eiendeler som blir opprettet, men en kan også endre dette per eiendel på anleggskortet. 
 5. Salgskonto
  Her setter du opp salgskonto. Her ligger det et forslag, men det er en forutsetning at kontoene er etablert I selskapet. Du kan også selv legge til egne kontoer men påse at de innehar korrekt mva kode. Vi anbefaler at dere oppretter /bruker de kontoene som vi har foreslått.
  NB! Ved opprettelse av ny konto i kontoplanen kan det ta inntil en time før du får de frem i anleggsmodulen.
 6. For å se mer om opprettelse av eiendeler gå til “lær mer om Anleggsregisteret”