Kom i gang med ansatte

Her vil du få informasjon om hvordan du kommer i gang med ansatte i 24SevenOffice Lønn. Det er flere måter å opprette ansatte på i lønnsmodulen, dette er enten ved hjelp av import eller ved å opprette en ny ansatt manuelt.

Dersom du ikke har onboardet lønnsklienten enda kan du også importere ansatte i forbindelse med oppsett av lønnsklienten. Les mer under kom i gang med onboarding.

Opprette ansatte ved hjelp av import

 1. Gå til Ansatte - Ansattliste
 2. Trykk på knappen Flere handlinger og velg import.

 3. Last opp fil. Ta gjerne utgangspunkt i eksempelfilen for å få riktig format.

 4. Dersom aktuelt kan du også importere både fravær og faste lønnsposter inn som ansattdata. Ta også her utgangspunkt i eksempelfiler for å sikre at du har riktig format.

Opprette ansatte manuelt

 1. Gå til Ansatte - Ansattliste. 
 2. Trykk enten på Ny ansatt i venstremenyen eller  + Ny ansatt til høyre på siden. Velger du + Ny ansatt kan du oprette en helt ny ansatt eller velge å opprette en ansatt med utgangspunkt i en bruker som allerede ligger inne i lønnsmodulen.

 3. Fyll inn nødvendig informasjon under Personalia. Dette er en oversikt over opplysninger registrert på den ansatte.

 4. Fyll inn nødvendig informasjon under Ansattforhold. Trykk legg til for å opprette et arbeidsforhold. Trykk på de tre prikkene og redigere for å legge til lønnsinformasjon.

 5. Opprett et arbeidsforhold ved å trykke på legg til under Aktive arbeidsforhold.

 6. Legg til lønnsinformasjon ved å trykke på de tre prikkene og redigere

 7. Hent skattekort. Skattekort hentes fra Altinn. Velg hente for å automatisk laste ned skattekortet. Ved endringer på skattekortet hos en ansatt kan nytt skattekort hentes igjen ved å trykke på hent på nytt.

 8. Legg inn faste lønnsposter på den ansatte under lønnsposter. Dette er lønn som skal repetere seg hver måned, eksempelvis fast lønn eller faste tillegg/trekk. Hent opp en lønnsart i nedtrekkslisten ved å søke på navn eller kode. Husk å huke av lønnsposten som fast.

 9. Flere felter under fanene Personalia, Arbeidsforhold og skattekort er obligatoriske for å kunne sende inn A-melding på den ansatte. Dersom ikke alle nødvendige felter er fylt inn vil det vises øverst på ansattkortet. 

 10. Eventuelle faste opplysninger/poster på den ansatte som fagforeningstrekk, fri bil, utleggstrekk, lån til ansatte eller annen gjeld opprettes og legges inn under tilleggsopplysninger ved å trykke på legg til.