Regnskap

Kom i gang med bokføring

I denne hjelpeartikkelen forklarer vi de ulike elementene i bokføringsmodulen; menyen, bokføringsbildet og de ulike buntene.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Bokføringsmodulen består av en meny på toppen, selve bokføringsbildet hvor du konterer og bokfører, og på høyre side et vindu med alle bunter, eventuelle feilmeldinger og egenskaper. 


Menyen

Menyen består av følgende handlinger:
Ny: Skaper en ny bunt for at du kan begynne å bokføre.
Lagre: Lagre bunten.
Slett: Gir deg mulighet til å slette en rad eller hele bunten.
Import: Last opp importerte bunter.
Regenerer: Oppdaterer bilagsnummer til det neste ledige på alle bilag i bunten.
Bokfør: Bokfør bunten.
Bildemodus: Velg mellom normal og ekstern visning på bildet i bilaget.
Innstillinger: Gir deg mulighet til å velge bildeplasering, posteringsmodus, bildemodus og utskrift.

Under menyen finnes tre ulike bokføringsmodus som du kan benytte utifra hvilken type bokføring du skal gjøre.

Skanning: Tilpasset for bokføring av leverandørfaktura.
Manuell: Tilpasset for manuell bokføring.
Valuta: Tilpasset for bokføring i valuta.

Bokføringsbildet
Bokføringsbildet består av et antall kolonner som du selv kan velge via det lille tannhjulet til høyre i bildet. Du kan også flytte de til den rekkefølgen du ønsker gjennom å dra kolonnen til der du vil ha den.

Her gjør du selve bokføringen gjennom å fylle ut de ulike feltene med informasjon. Når bokføringen er klar bruker du knappen i menyen til å lagre og bokføre bunten.

Hvis du ønsker å bokføre direkte fra mottaket kan du se eksempel på hvordan man gjør det i  24Sevenoffice ved å trykke her.

Her kan du se alle hurtigtaster som kan brukes i bokføringen så du enkelt kan navigere mellom de ulike kolonnene.

Bunter
Til høyre i bokføring finner du et vindu med tre faner på bunn.
Bunter: Viser dine aktive bunter. her finnes også tre faste bunter som du ser forklaring på lenger ned.
Feilliste: Viser eventuelle feilmeldinger som oppstår når du forsøker å bokføre en bunt.
Egenskaper: Viser egenskapene til bunten du jobber med.

Godkjente bilag inneholder alle bilag som har blitt kontert før godkjenning og senere blitt godkjent. Herifra kan man direkte merkere radene og bokføre de.
Underkjente bilag inneholder alle bilag som har blitt kontert før godkjenning og senere blitt avslått i godkjenning.

Mine bilag inneholder alle bilag som har blitt kontert før godkjenning og er tildelt deg og venter på godkjenning. Her kan du merkere radene og klikke bokfør for å godkjenne faktura. Da flyttes den til bunten godkjente bilag.