E-post

Kom i gang med e-postmodulen

Lær hvordan du setter opp e-postkontoen din i e-postmodulen, slik at du kan ta i bruk kobling av mail til CRM eller sende mail direkte fra CRM-modulen.

E-postmodulen i 24SevenOffice fungerer på samme måte som de fleste andre epost-plattformer. Man må legge inn sin egen epostkonto som man får fra sin mailleverandør og synkroniserer mailen som ligger på serveren.

Det som er spesielt med epost i 24SevenOffice er at du har mulighet til å koble både inn og utgående mail til en bedrift eller kontakter i CRM, samt mot prosjekt i prosjektmodulen. På den måten kan du jobbe i CRM og se på et kundekort og se både inn og utgående mail som er koblet til kunden. Det samme gjelder for kontakter og prosjekter.

Hvordan legge til e-post-konto

Gå til epostmodulen - konto.

  1. Klikk på ny. Da får du opp et nytt vindu hvor du skal fylle ut all informasjon om din epostkonto.
  2. Generelt: Her velger du om du vil anvende POP3 eller IMAP (Vi anbefaler IMAP). Fyll ut resten av informasjonen om din konto.
  3. Servere: Fyll ut serverinformasjon, brukernavn og passord. Dette er informasjon du får fra din epostleverandør.
  4. Lagre og sjekk at porter og kryptering stemmer under fanen Avansert. 
  5. Gå tilbake til fanen Severe og Test oppkobling.
  6. Sett opp eventuelt ønsket mappeoversikt, innstillinger for kvitteringer og avanserte kontoinnstillinger om det behøves.

Det er en max grense på 50 tegn for passord.

Dersom det er en google-konto som du skal legge til, så må du også generere ett app-passord. Dette gjør du under sikkerhet i din google konto. Det er da app-passordet som skal bli brukt under oppsett av eposten

For mer informasjon om opprettelse av app-passord, så kan du se på denne siden: Opprettelse av app passord

Du må ha et eget app passord for epostmodulen og et eget for fakturamodulen ved egendefinerte epostadresser, om du prøver å bruke det samme vil det ikke fungere.

Test oppkobling

Etter du har fylt inn info om din epostkonto under servere kan du teste om det er fylt inn riktig. .

Dette må fungere for at du skal kunne sende og motta mail via 24SevenOffice. For å sjekke dette trykker du på test oppkobling knappen på inngående og utgående server, får du ok så skal alt være i orden, får du en feilmelding er det noe som ikke stemmer.

 

Om du har valgt kontotype IMAP, som er det vi anbefaler, så må du også gå inn under fanen mapper før du begynner å bruke epostmodulen. Under fanen mapper må du deretter markere alle de mappene du vil at skal synkroniseres med 24SevenOffice og høyreklikke på disse mappene og gi de funksjoner.

Et eksempel på dette er at du bør høyreklikke på mappen sendt og velge "bruk som sendt mappe" slik at systemet forstår hvilken mappe som sendte mail skal plasseres i.