Kom i gang med Handlinger, Workflows og Parametere (Viktig informasjon)

I HR-modulen vil du se knapper med skriften "Handlinger". I denne artikkelen gir vi deg en forklaring på hvordan disse handlingene er bygget opp av bakenforliggende workflows, og hvordan du kan ta i bruk disse.

Før du går i gang med å bruke HR-modulen, anbefaler vi at du leser dette dokumentet. Det vil gi deg en forståelse for oppbyggelsen av handlinger, parametere, workflows og oppbyggingen av systemet i en helhet.

Vi anbefaler alltid at du leser beskrivelse om hver enkelt handling, og går gjennom parameterne før du begynner å bruke dem. Informasjon om hvordan du gjør dette, finner du lenger ned i denne artikkelen.


I systemet vil du møte ulike handlinger. En handling er en brukerinteraksjon som utløser en bestemt funksjonalitet i systemet. Når du klikker på en handling, vil du ut fra de parameterne som er satt opp, sette i gang en workflow, som kan sees på som en automatisk sekvens av handlinger som utføres i systemet etter at en bestemt handling er utført. Parameterne er ulike innstillinger/valgmuligheter som du kan velge, og som bestemmer hva som skjer når du setter i gang en handling.

Handlingsknapp:

Handlinger for Søknader

Du vil finne ulike type handlinger på ulike sider. På siden over søknader, vil du finne alle søknader som har søknaden som det drivende objektet. Det er altså søknaden som er sentral i workflowet. 

La oss ta et eksempel for å illustrere hvordan handlinger, workflows og parametere fungerer sammen i systemet: 

Du er inne i rekrutteringsmodulen og klikker på knappen/handlingen "Inviter til samtale":

I workflowet som ligger under denne handlingen, har du allerede bestemt, i parameterne, at det skal sendes ut både SMS og E-post til søkeren med innkallelse til intervju. 

Eksempel på parametere 

Disse finner man ved å gå inn på stedet der handlingen er synlig (der det drivende objektet er representert), og klikker på "Rediger handlinger":

Og klikker på arket ved siden av handlingen du vil lese mer om eller redigere: 


Det er parameterne som ligger til grunn for hvilke workflow som starter (bak i systemet), og hvilke handlinger som utføres når du setter i gang en handling. Hvis parameterne ikke er satt opp riktig, kan handlingene og workflowene ikke utføres på en ønsket måte. 

Vi håper denne forklaringen hjelper deg med å forstå hvordan handlinger, workflows og parametere fungerer sammen i systemet vårt. 

Dersom du ønsker konkrete råd om hvordan du bør bruke handlinger i systemet for å automatisere og tilpasse prosesser for din organisasjon, anbefaler vi at du kjøper konsulentbistand.