Import/Eksport

Kom i gang med Import/Eksport

Import og Eksport modulen gir en samlet oversikt over data som er mulig å eksportere og importere inn i 24SevenOffice. Import og Eksport funksjonen finner man ved å bevege seg til administrasjon under hovedmenyen og deretter gå til “Import/Eksport”.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

I Import/Eksport har man har mulighet til å importere data direkte til 24SevenOffice gjennom SIE 4, SAF-T Financial og CSV filer. Regnskapsdata kan eksporteres direkte i SAF-T format. I tillegg kan man også eksportere rådata fra 24SevenOffice sin kjerne funksjonalitet direkte i CSV filer. 

Ønsker du å lære mer om Import/Eksport kan du trykke her: Lær mer om Import/Eksport

Om import/eksport

I import/eksport modulen har du er samlet oversikt over de ulike import og eksport mulighetene. Du har mulighet til å importere SIE 4, SAF-T Financial og CSV filer.


Det kan også eksporteres ut regnskapsdata i SAF-T format.


Ønsker du å eksportere i CSV filer kan det benyttes eksport fra de forskjellige
regnskapsrapportene for regnskapsdata eller rådata eksport for andre eksporter.


Du finner import/eksport modulen i vår hovedmeny under administrasjon eller ved å søke i søkefeltet etter import/eksport.

 

 

Når du kommer inn i modulen, får du opp i menyen på venstre side, med oversikt over de ulike import/eksport mulighetene.

 

Import og eksport

Det er her du gjør import/eksport av SIE 4 og Saf-t regnskap.


Der får du opp en liste over alle pågående jobber og tidligere jobber. Du kan også her opprette en ny jobb ved å trykke på + knappen oppe i høyre hjørne.
Du kan lese mer om SIE 4 her og Saf-t her.

Systemspesifikke

Her finner du de ulike importer/eksporter i andre format fra andre systemer.

Eksport av rådata

Her kan du få ut rådata av ulike data i systemet. Det kan være kunder, leverandører, faktura og produkt.

Utvidet CSV import (importveiviser)

Her kan du gjøre import av csv filer

Administrasjon

Under innstillinger kan du utføre kontomappinger og MVA mappinger hvis dere ikke følger standrad oppsett. Dette bør sjekkes igjennom før dere skal importere/eksportere.