Klientadministrasjonen

Kom i gang med klientadministrasjonen

I denne artikkelen vil du få en innføring i hvordan du kommer deg inn i klientadministrasjonen og hvordan du kommer i gang med bruk av blant annet administrasjon av klienter, brukere og fakturering. 

I det som er kalt “Klientadministrasjonen” i 24SevenOffice har du som forhandler mulighet til å få totaloversikt over dine kundeklienter, samt muligheten til å administrere disse. 


  1. Fra dashbordet i 24SevenOffice velger du meny elementet “Administrasjon” og utvider denne. Trykk så på “Klientadministrasjon”.
  2. Når du går inn i klientadministrasjonen havner du som standard på fanen som heter “Kunder”. Her finner du en komplett liste over kundeklientene som ligger under din forhandler sin paraply. Dette er også stedet du oppretter nye klienter.
  3. Fra fanen kalt “Rapporter” kan du finne fakturagrunnlagsrapporten. Denne inneholder alle dine kundeklienter på egne rekker, med tilhørende grunnlagstall fra perioden du har valgt. Disse tallene er også omregnet til de relevante produktene og kostnaden forbundet med disse. 

De øvrige fanene inneholder følgende:

Oversikt
Her får du full oversikt over forbruk, antall kunder dere har og forespørsler til å få tilgang til de ulike modulene vil også komme her. Ønsker dere oversikt over priser til de ulike tilgangene så ligger det et PDF-dokument der.

Ansatte

Dette er ikke stedet du administrerer dine ansatte, men du får en oversikt over alle aktive ansatte, og når du klikker på en ansatt ser du hvilke klienter den ansatte er knyttet til.

Maler
Når du oppretter en ny bruker i en klient, kan du samtidig legge til en mal som brukeren starter med. Disse malene lager du selv på ditt eget Dashboard, og deretter trykker du på Avansert - Maler - Del... - Gi et navn til malen og trykk Opprett. Da får du opp en lang malnøkkel. Denne kopierer du inn under "Maler".