HR

Kom i gang med kompetansestyring: Profiler

Kompetanseprofiler gir muligheten til å følge opp ansattes kompetanseutvikling etter fastsatte mål, enten i form av formell kompetanse, realkompetanse, eller en kombinasjon.

En kompetanseprofil kan knyttes opp mot en ansattprofil. Man kan for eksempel lage en kompetanseprofil som gjenspeiler en spesifikk stilling i bedriften. Når en ny person starter, kan man knytte en eller flere profiler til vedkommende, og dermed se hvilke kompetanse vedkommende har og som er gyldig, eller mangler eller er ugyldig (F.eks. utløpt). 

Vi skal nå se nærmere på følgende punkter: 

 • Hvordan opprette en kompetanseprofil?
 • Hvordan knytte en kompetanseprofil mot en ansattprofil?

Hvordan opprette en kompetanseprofil?

Først må det være klart hva som kreves under en profil - av ulike typer kompetanser. Og i tillegg hva slags nivå som kreves av de ulike kompetansene.
 1. Gå inn på Kompetanse, og Profiler. Klikk på “+ Ny”: 

 2. Fyll inn betegnelse/navn og evt. en beskrivelse:

 3. Legg til formell kompetanse under utdannelser (husk at du må ha opprettet de først under formell kompetanse): 

 4. Under kompetansevurdering kan du legge til realkompetanse:

  Klikk da "Rediger", "Velg kompetanse" og den realkompetansen du ønsker å inkludere: 

  I dette eksempelet er det ikke aktuelt. 

Hvordan knytte en kompetanseprofil mot en ansattprofil?

Når du har opprettet en kompetanseprofil, kan du knytte den mot en ansattprofil:

 1. Gå inn på den ansatte sin profil, og fra siden "Person", klikker du "Rediger", og fra legg så til profilen(e) du ønsker fra listen: