Kom i gang med kompetansestyring: Realkompetanse

I kompetansemodulen kan du vurdere og følge opp realkompetanse. Realkompetanse refererer til den faktiske kunnskapen, ferdighetene og erfaringene en person har opparbeidet seg utenom formell utdanning.

I denne guiden skal vi gjennomgå hvordan du registrerer realkompetanse og knytter de mot ansatte i systemet. For å registrere en realkompetanse, må vi først ha klart følgende: 

 • Ferdighetstype 1 og 2 (det er ikke et krav, men fint om du ønsker å kategorisere typer av ferdigheter/kompetanse)
 • Kompetansenivåer
 • Registrere kompetanse og nivåbeskrivelser

Hva er ferdighetstyper? 

Ferdighetstyper er kategorier du kan bruke for å skille dine kompetanseregistreringer. Du har mulighet til å lage kategorier for ferdighetstype 1 og ferdighetstype 2. Vi har laget noen forslag til typer under ferdighetstype 1. Andre typer av kompetanse man kan ønske å skille mellom er F.eks:  "Personlig kompetanse", "Faglig kompetanse" eller "Leder kompetanse". Det er ikke nødvendig å opprette disse typene før du setter i gang med kompetanseregistrering, men kan være greit å vite om, om du skulle ha behov for å kategorisere type av realkompetanse. 

Hvordan legger jeg til ferdighetstyper? 

 1. Klikk på bokstaven "M" fra hvor som helst i systemet for å få opp søkeboksen for menypunkter, og skriv "Ferdighetstype": 
 2. Du ser nå de ferdighetstypene vi har foreslått og laget. Du kan redigere disse ved å klikke inn på hver enkelt og "Rediger", eller legge til nye ved å klikke "+Ny":

Hvordan legge til kompetansenivåer

Basert på våre erfaringer om hva slags nivåer som blir mest brukt, har vi allerede opprettet noen forslag til kompetansenivåer i systemet. På samme måte som du søkte på ferdighetstyper, kan du søke på kompetansenivåer. "M" + "Komeptansenivåer". Du kommer nå inn til listen med våre forslag. Disse kan redigeres. Eller du kan legge til nye nivåer: 

Hvordan registrere realkompetanse og nivåbeskrivelser? 

 1. Gå inn på Realkompetanser og Kompetanser og klikk “+ Ny”.
 2. Fyll inn feltene. Vi anbefaler at du er så konkret som mulig, skriv gjerne også en beskrivelse. 
 3. Når du lagrer, åpner det seg nye faner under realkompetansens navn. Gå nå inn på "Nivåbeskrivelser" og legg til en beskrivelse på hva som kreves for de ulike nivåene.
  F.eks: 
 4. Når du lagrer, åpner det seg nye faner under realkompetansens navn. Gå nå inn på "Nivåbeskrivelser" og legg til en beskrivelse på hva som kreves for de ulike nivåene.
  F.eks: 
 5. Du kan nå knytte en ansatt mot realkompetansen du har registrert:
  Gå inn på siden over kompetanseregistreringer og klikk "+Ny":
 6. Fyll inn Status og Mål:

   

Du kan nå igjen gå inn på realkompetansen og under "Medarbeideres kompetanse, for å nå få oversikt over ansatte som har registrert denne type av kompetanse, hvilket nivå de er på, og hva slags nivå som er målet.

Registrering av kompetanse, spesielt realkompetanse, krever at man har et klart bilde om hva man ønsker å registrere og følge opp i sin organisasjon. Dette er en avansert funksjon. Og vi anbefaler å ta kontakt med konsulent for å få veiledning i hvordan denne funksjonen fungerer.