Produkter

Kom i gang med produktmodulen

I denne artikkelen vil man få en grunnleggende forståelse for hvordan man kommer i gang med produktmodulen

Produktmodulen gir en god og ryddig oversikt over selskapet sine produkter. Her kan man opprette nye produkter. Disse produktene kan man igjen benytte når man sender ut fakturaer eller koble opp mot timeregistrering for fakturering av timer. Produktmodulen gir mulighet til å spesifisere blant annet innpris og utpris, prislister, varebeskrivelser og hvilke konti varen skal gå mot m.m.

Ønsker du å importere inn alle produktene dine? Sjekk ut Importveiviseren vår

Produkter

Her finner du produktlisten og mulighet til å gjøre filtrerte søk. Det er også her du oppretter nye produkter og gjør endringer på eksisterende produkter. Et nytt produkt kan man opprette ved å trykke på “nytt produkt” oppe i høyre hjørne.

gifnyttproduktRapporter

Her finner du de rapportene som er tilgjengelig for produkt.

Produkter logistikk: Denne rapporten viser bevegelser i lagerantallet på klienten sin produkter. Dette kan for eksempel være gjennom utfakturering, varetelling eller innkjøp av produkter

Produkter - logistikk - varelager: Denne rapporten viser lagerverdien til produktene på lager. Det er her også mulig å gruppere per produktkategori hvis det er ønskelig.

Produktsalg: Dette er en fleksibel rapport som kan benyttes til mye. Her kan man blant annet aggregere på produkter for å se hvor mye man har solgt av et gitt produkt og hva dekningsbidraget på dette produktet har vært i ønsket periode.

Import/Eksport

Her finner du de ulike importer og eksporter som er tilgjengelig for produkt.

Import

Man har mulighet til å importere følgende:
Produkt: Denne importen kan benyttes til å opprette nye produkter, men også til å oppdatere eksisterende produkter.

Produktkategorier: Denne importen kan benyttes til å importere produktkategorier. Her har man mulighet til å importere mange produktkategorier samtidig

Prisliste: Denne importen gir mulighet til å importere prislister. Prislister kan benyttes hvis man ønsker at ulike kunder skal ha ulike priser på samme vare. Importen gir også mulighet til å oppdatere eksisterende prislister.

OBS. Hvis en kunde mangler pris på et produkt ved en import settes denne til 0

Eksport

Man har mulighet til å eksportere følgende:

Prisliste

Produkt

Disse eksportene benyttes ofte til å foreta større endringer. Her kan man eksportere til excel, foreta ønskede endringer og deretter importere inn igjen i systemet.

Du kan enkelt foreta prosentvise endringer på en hel produktkategori under Kategorier. Skulle du ønske å endre mange produkter med f.eks en bestemt sum anbefaler vi å eksportere produktene for å så importere endringene. 

Administrasjon

Her har du mulighet til å opprette både prislister og produktkategorier.