Kom i gang med Prosjektmodulen - Tilganger

Hvordan få tilgang til prosjektmodulen i 24SevenOffice. I prosjektmodulen får du mulighet til å holde oversikt over alle prosjektene gjennom overordnede rapporter eller ved prosjektstyring. kontonivå.


Prosjektmodulen gir en oversikt over alle prosjekter som er registrert i klienten.


I 24SevenOffice henger timeføring og prosjekt sammen, men det er også mange som utfører prosjektstyring uten å føre timer, men for å føre timer må de knyttes mot et prosjekt.

I prosjektmodulen får du mulighet til å holde oversikt over alle prosjektene gjennom overordnede rapporter eller ved prosjektstyring for hvert enkelt prosjekt. Ved å opprette et prosjekt får du muligheten til å planlegge fremdrift, delegere oppgaver, budsjettere på kontonivå, holde register over dokumenter og eposter, viderefakturere og som tidligere nevnt godkjenne og føre timer.


For å komme i gang i prosjektmodulen


Før du tar i bruk prosjektmodulen bør du sørge for at disse tingene er på plass:

  • Tilganger i brukeradministrasjon
  • Innstillinger
  • Roller
  • Prosjektoppgaver
  • Arbeidstyper

Tilganger

For å kunne ta i bruk prosjektmodulen må du ha tilgang til prosjekt. Dette kan legges til i klientadministrasjonen med pakken “Prosjektstyring”. Prosjekttilgang vil også ligge under andre pakker som “Komplett” og “Økonomi og regnskap”.
Dersom det skal være mulig for en bruker å viderefakturere under prosjektene, må denne tilgangen også tildeles under brukeradministrasjon. Dette gjøres under “Tilpass tilgang”, utvide alternativene under prosjekt, huke av for “VIs faktureringsfanen i prosjekter” og lagre.