Kom i gang med reise og utlegg

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan du som administrator eller lønnsfører i lønnsmodulen aktiverer og setter opp innstillinger for å komme i gang med reise og utlegg i 24SevenOffice Lønn.

  1. Gå til administrasjon -> innstillinger -> diverse innstillinger. 
  2. Aktivér Self-service (ansatt egenrapportering) samt reise og utlegg under Aktivere funksjoner. Aktivering av self-service gjør at de ansatte får reise og utlegg tilgjengelig når de logger seg inn i portalen. Aktivering av reise og utlegg gjør at det dukker opp en ekstra fane under innstillinger for Reise og utlegg.

  3. Gå til fanen Reise og utlegg i innstillinger.
  4. Her setter du opp alle innstillinger knyttet til reise og utlegg. Aktivér varsler ved avvisning av reiser og utlegg samt for godkjenning.
  5. Velg hvilke satser som skal gjelde ved registrering av både diett- og kilometergodtgjørelse. Dette settes på overordnet nivå for selskapet.

  6. Flere utleggstyper ligger standard i modulen. Her kan du endre navn, slette og legge til utleggstypene som er relevant for selskapet. 
  7. Kategori sier noe om hvilke felter som blir tilgjengelig for utfylling når en ansatt velger denne utleggstypen. Dette er basert på dokumentasjonskrav. Du kan også endre påkrevde felter selv under endre
  8. Velg hvilken konto utlegget skal bokføres mot samt standard mva-behandling for utleggstypen.

Dersom ikke alle ansatte skal følge selskapets innstillinger for satser for diett- og kilometergodtgjørelse kan dette overstyres pr. ansatt inne på ansattkortet - arbeidsforhold - lønnsinformasjon.