Kom i gang med medarbeidersamtale

I denne artikkelen vil du lære om hvordan du kaller inn på din første medarbeidersamtale i vår HR-modul

I denne guiden skal vi gjennomgå: 

 • Hvordan kalle inn på din første runde med medarbeidersamtale?
 • Hvordan opprette et samtaleskjema?
 • Hvordan kalle inn på samtale?

Hvordan kalle inn på første runde med medarbeidersamtale? 

Handlingen "Medarbeidersamtale" finner du under listen over personer (eller fra detaljvisning av en person - altså inne på en ansattprofil): 

 1. Før du kan kalle inn på en medarbeidersamtale, må du koble på et samtaleskjema bak i parameterne (les mer om opprettelse av samtaleskjema lenger ned i artikkelen):

  (Ser dette ukjent ut for deg? Da anbefaler vi å lese denne artikkelen før du går videre)
 2. Når et samtaleskjema er koblet på, kan du igangsette handlingen fra listen over personer, som vist ovenfor. Vi anbefaler at du innkaller én person om gangen. 

Hvordan opprette et samtaleskjema?

Vi har laget noen forslag for samtaleskjemaer. Du kan også velge å opprette et nytt samtaleskjema for din samtale. 

 1. Gå inn på "Samtaler", "Skjemaer" og "Skjemamaler":
 2. Du kan ta utgangspunkt i en allerede eksisterende skjemamal, kopiere den og redigere den, eller opprette en helt ny ved å klikke på “+ Ny”.
 3. Fyll så inn feltene Betegnelse og Beskrivelse. Vi anbefaler å skrive årstall, kvartal eller andre kjennetegn, så man enkelt kan skille mellom skjemamalene:

  1. Under "Skjemamal" kan du sette inn sider og:
   1. Redigere egenskaper, 2. Kopiere hele siden til et annet skjema, 3. Slette siden og 4. Endre rekkefølgen på sidene (trekke opp/ned)


  2. Under "Sider" kan du i tillegg sette inn seksjoner:


  3. Under seksjoner kan du velge type seksjon og redigere innholdet av seksjonene:

Du kan bruke "Forhåndsvisning" til å se hvordan ditt skjema kommer til å se ut.

Ønsker du å kalle inn på en annen type samtale? Eller har du allerede hatt en runde med medarbeidersamtale, og ønsker å kalle inn på en ny runde? 

Hvordan du gjør dette, kan du lese om her

Hvordan innkalle på en samtale?

 1. Gå inn der hvor du finner handlingen: a. Enten fra listen over alle ansatte, eller b. inne på en spesifikk person:
  a.
  b.
  (I dette tilfellet ser du at personen allerede er innkalt på samtale - og man får dermed ikke mulighet til å kalle inn igjen for samme runde) 
 2. Velg så dato, tid, skriv inn sted (der samtalen skal utføres) og klikk "utfør". 
 3. Du kan nå se på e-post historikk at innkallelsen har blitt sendt ut.