Timeregistrering

Kom i gang med timer

For å komme i gang med timeregistrering må en del ting på plass. Her tar vi deg igjennom hva.

  • Prosjekt: For å kunne registrere timer må du opprette et prosjekt som du kan føre timer mot.
   Les mer om hvordan du oppretter prosjekt
 • Arbeidstype og oppgaver: Arbeidstype oppretter du via prosjektmodulen, hvordan du oppretter arbeidstype kan du lese her.
  Om du skal registrere timer mot oppgave må dette være opprettet under oppgaver i prosjektet. Om du skal føre timer mot oppgave må du også være deltaker på oppgaven.
 • Kostnader: Hvis du skal legge til kostnader må du også ha opprettet produkter kostnaden kan føres mot.
 • Innstillinger: Se gjennom innstillinger, her kan du også opprette lønnsarter

Generelt om timer

 • Du kan sette standardinnstillinger for dette under Generelle prosjektinnstillinger i prosjektmodulen eller under fanen Egenskaper på hvert enkelt prosjektkort.
 • Arbeidstype bestemmer om timer er fakturerbare. Gå til modulen Administrasjon – Innstillinger – Timeregistrering og Arbeidstype for å registrere arbeidstyper.
 • Fakturering av registrerte timer og kostnader skjer via fanen Fakturering i prosjektmodulen.
 • Hovedmenyen for timeregistrering består av en meny til venstre i bildet og til høyre på siden fremkommer den visningen du velger under punktet Velg visning i hovedmenyen.