CRM

Kundefakturarapport

Kundefakturarapport gir en oversikt over hvor mye som er betalt inn vs hva som gjenstår.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 1. Øverst i bildet finner du søkekriteriene. Du kan legge inn:
  1. ønsket datointervall
  2. velge mellom åpne, lukkede eller alle poster og om du vil søke på en bestemt kunde eller beløp.
  3. Klikk på knappen oppdater for å få frem rapporten.
   1. Eksport knappen gir deg mulighet til å eksportere ut til excel og skrive ut.

Kolonnene i rapportene viser følgende:

 • Fakturanummer viser fakturanummeret.
 • Fakturadato viser datoen den ble fakturert.
 • Forfallsdato viser dato for forfall.
 • Betalingsdato viser dato den ble betalt.
 • Kundenummer 
 • Kundenavn viser navnet på kunden.
 • Fakturabeløp viser beløpet på fakturaen.
 • Kreditert viser kreditert beløp.
 • Innbetalt viser beløp som er innbetalt.
 • Saldo

fakturarapport.png