CRM

Kundereskontro

Denne rapporten gir en systematisk oversikt over poster som er i relasjon, samt åpne og lukkede poster.  Du finner denne under Rapporter - CRM. 

Kunde

Du kan søke på kundenummer. Kundenummeret finner du ved å søke opp kunden i CRM. 
Om du ikke legger inn noen kundenummer fra/til så får du frem alle kunder.

Søk på

Her kan du velge kundenavn, nummer, eller alternativt kundenummer. 

Prosjekt

Her kan du velge å søke på prosjekt i listen. Prosjektet må være aktivt. 

Dato 

Har kan du søke etter gitt dato 

Vis 

I første felt kan du velge alle, åpne, eller lukkede poster. 

I andre felt kan du velge mellom historisk tilstand, dagens tilstand, eller ingen. 

Vis opprinnelig valuta

Her kan du velge om du vil vise opprinnelig valuta, eller ikke. 

Vis bankdetaljer

Boks du kan huke av for å vise bankdetaljer.
Om du huker denne på vil du få frem bankdetaljene under kundenavnet i selve rapporten.

 

Eksport

Når rapporten er ferdig laget kan du velge å skrive den ut, eksportere den til Excel, eller eksportere til Excel som en rådata eksport

Ønsker du å sortere eller fjerne enkelte kolonner kan dette gjøres i Excel.