Lær mer om

Lær mer om å opprette prosjektoppgaver

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan opprette prosjektoppgaver

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

For å opprette oppgaver i prosjekt må du åpne et prosjekt og gå til fanen planlegging.

Ved tomt prosjekt vil du få muligheten til å kopierer oppgaver fra et annet prosjekt. Les mer om det her.

Rotoppgaven vil alltid være Prosjektets navn. 

For å opprette flere oppgaver gjør du slik:

  1. Klikk Ny underoppgave for å opprette den første oppgaven i listen.
    Her kan du legge til navn på oppgaven, status, deltaker, dato, estimat osv.
  2. Når du har opprettet din første oppgave kan du klikke Ny oppgave for å opprette resterende oppgaver.
  3. For å opprette underoppgaver markerer du oppgaven som skal ha en tilhørende underoppgave og klikker Ny underoppgave.
  4. Klikk Ny milepæl for å legge til en milepæl. Milepæler kan ikke ha underoppgaver tilknyttet seg. 

Du har muligheten til å tilpasse hvilke kolonner du ønsker å vise. Det er ikke alle som har behov for alle kolonnene.

Du tilpasser kolonnene ved å klikke på velg kolonner, der kan du huke av/på de kolonnene du ønsker. Du kan også flytte kolonnen i den rekkefølgen du ønsker ved å klikke og holde inn kolonnen og dra den ditt du ønsker.

Du har mulighet til å redigere på alle oppgaver.

Marker de oppgavene du vil redigere og høyreklikk. Du får da opp de valgene som er mulig å redigere.

 

 

Innlagte oppgaver fremkommer automatisk under fliken Gantt etter hvert som du legger dem inn.