Lær mer om

Lær mer om Økoskopet

I Økoskop har vi samlet de mest brukte rapportene og gjort det mulig med flere egendefinerte tilpasninger, både når det gjelder søkeparametere og funksjonalitet. I denne hjelpeartiklen skal vi beskrive hvordan man kan bruke Økoskopet.

I Økoskopet kan man velge mellom 4 forskjellige formater ved eksport, og man kan aggregere søketreff på egne dimensjoner. Det er også mulig å koble poster direkte i rapporten.


 
 1. Søk og aggregering
  I «Søk» settes søkeparametere for data som rapporten skal ta utgangspunkt i. I «Aggregering» styrer man hvordan dataene skal vises ved å sette opp én eller flere aggregeringsnivåer. Rekkefølgen på valgte aggregeringer er avgjørende for visningen. Øverste alternativ vil være nivå 1, neste er nivå 2 osv. Det er mulig å tilpasse rekkefølge ved å bruke musepekeren/«Drag and Drop».
 2. Oppdater
  Tving oppdatering via «Søk»-fanen. Laster inn all data på nytt med valgte søkeparametere.
 3. Oppdater via «Aggregering»-fanen
  Oppdaterer eksisterende data med nye aggregeringsvalg.
 4. Handlinger
  Ved å utvide fliken «Handlinger» på høyre side i Økoskopet, vil man se 3 undervalg:
 5. Sammendrag
  Her vil man kunne se summen til markerte bilag, og eventuell sum tilknyttet en kobling.
 6. Kobling
  Koble valgte poster: Lager kobling på markerte poster.

  Fjern post fra kobling: Fjerner markert post(er) fra aktuell kobling.
  Fjern kobling: Opphever koblingen i sin helhet.
 7. Data
  Eksportér: Eksporterer data med valgt aggregering til Excel, CSV (kommaseparert), Excel 2003 (XML) eller HTML-format.

  Lagre rapport: Gir bruker mulighet til å lagre rapportoppsett, enten på aktuell klient eller bruker. Dersom sistnevnte velges vil rapportoppsettet mao være tilgjengelig på øvrige firmakontoer brukeren har tilgang til. Trykk «pil ned» -> «Administrer rapporter» for å endre/slette egendefinerte rapporter og eventuelt for å kopiere URL til rapportmaler.
 8. Betaling
  Her kan du bokføre betaling mot markerte poster.
 9. Ferdigstilte maler i Økoskop
  1. Hovedbok (måned)
   Viser hovedbok for inneværende måned aggregert på bilagsnummer
  2. Hovedbok (år)
   Viser hovedbok hittil i nåværende år aggregert på måned og bilagsnummer.
  3. Råbalanse
   Viser saldobalanse hittil i år, aggregert på konto.
  4. Kunde-/leverandørreskontro
   Gir oversikt over alle åpne poster på kunde-/leverandørreskontro og er aggregert på kunde/leverandør. Periode er satt til «pluss/minus 5 år.»

   Mulig å koble poster via «Handlinger.»


  1. Aldersfordelt kunde-/leverandørreskontro
   Aggregeres på «forfalt» og kunde/leverandør. Også mulig å koble poster her via «Handlinger.»
  2. Dekningsbidrag
   Søker opp bilag på konto 3000-4999 i periode «Dette år» (hittil i år) og aggregeres på måned og konto.
  3. Driftresultat
   Søker opp bilag på konto 3000-7999 i periode «Dette år» (hittil i år) og aggregeres på måned og konto.
 10. Tilpasse mal
  Dersom du for eksempel ønsker å se resultat pr. prosjekt kan man ta utgangspunkt i «Driftresultat» og endre aggregering slik at Prosjekt ligger øverst i «Valgt»-boksen.
   
 11. Egendefinert dimensjon/kobling
  Klikk på pluss-tegn i aggregeringsvinduet for å legge til egendefinert dimensjon eller kobling.
 12. Økoskopet kan brukes til å lage MVA Rapport som kan eksporteres til Excel.
  Ønsker du å koble flere poster fra reskontro kan denne rapporten brukes. 
 13. MVA-rapport
  Du kan hente opp mva-rapporten i Økoskopet.
 14. Først gå til fanen aggregering, her klikker du på plusstegnet og velger kobling.
 15. Du får da opp en nedtrekksmeny hvor du velger tfso.vatreport2022
 16. Gå så til fanen søk, her legger du til dato intervallet du søker på og klikker oppdater.
 17. Du får nå opp mva-rapporten.
 18. Husk at du kan endre på kolonner som vises og legge til ulike filtreringer på aggregeringsfanen om du ønsker.

  Mva spesifikasjon
  Du kan filtrere på mva-spesifikasjon i fanen aggregering. Den vil da hente opp bilag under de ulike mva spesifikasjonene som er brukt i perioden.
 19. Prosentvis fradrag
  Du kan nå legge til kolonne for prosentvis fradrag og beløp etter fradrag. Du vil da lettere få oversikt over hvilke bilag som har prosentvis fradrag og hva beløpene er etter fradraget.
 20. Det vil vises slik i økoskopet.
 21. Finne omsetning pr leverandør
 22. For å få ut en rapport over kjøp/produkter i et tidsrom pr. leverandør.
  Må du få  ut beløp kjøpt fra leverandør i Økoskopet.
  Her velger du malen Leverandørreskontro
  Setter ønsket intervall
  Velger Status: Alle.
  Gå deretter til Aggregering. Her plusser du ut Info og finner "Type". Denne trekker du så opp til Valgt og legger denne over kundenummer.
  Du får da opp "InvoiceSupplier" i rapporten. Pluss ut denne og du får en oversikt over totalen per leverandør.