Lær mer om

Lær mer om AGA og forkuddstrekk

Vi vil her gå gjennom hvordan du gjennomfører bokføring, avstemming og betaling av terminoppgjør (skatt og arbeidsgiveravgift) via lønnsmodulen.

 1. Klikk på AGA og forskuddtrekk fra venstremenyen i 24SevenOffice.

 2. Her får du oversikt over alle terminene, forfallsdato, totalsum på forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift samt eventuelle utleggstrekk. 
 3. For å gjøre en avstemming av at beløpene fra lønnsmodulen stemmer med beløp som er sendt inn via A-melding kan A07 hentes direkte fra Altinn samt avstemmes ved å trykke på Hente og Avstemming. Dersom beløp stemmer overens vil fanen status få en grønn hake, eventuelt rødt kryss ved differanser.
 4. kvittering kan det hentes ned en pdf med betalingsinformasjon for den gjeldende terminen.
 5. Klikk på opprett bilag for utbetaling for å bokføre terminen og for å legge betalingsforslag klart for betaling fra bankmodulen. Det vil automatisk bli huket av som bokført når dette er gjort. Du kan også manuelt huke av som bokført dersom for eksempel terminoppgjøret er bokført via tidligere lønnssystem.

NB! Husk at du må endre til skattetrekkskonto før betalingen gjennomføres i bankmodulen.

Frister for betaling:

 1. termin – 15. mars
 2. termin – 15. mai
 3. termin – 15. juli
 4. termin – 15. september
 5. termin – 15. november
 6. termin – 15. januar

Faller fristen på en helg eller helligdag er det første hverdag etter fristen som gjelder. Betalingen gjøres som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i "Innboksen" i Altinn eller i lønnssystemet.