Lær mer om

Lær mer om Ambulerende lønn

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan ambulerende lønn fungerer i 24SevenOffice Lønn.

Ambulerende lønn må aktiveres under “Diverse innstillinger”. Deretter kan det brukes i lønnskjøring der man pr. ansatt registrerer Ambulerende på periodens lønn. Via vår egendefinert import kan man også importere ambulerende lønn der systemet håndterer fordelingen mellom sonene basert på kommunenummer og hvilken sone den tilhører.

Ambulerende lønn kan benyttes når man utfører mer enn 50% i en annen sone enn den virksomheten man tilhører.

  1. Gå til Administrasjon→Innstillinger→Diverse innstillinger og aktiver Ambulerende lønn. Aktiveringen fører til at man i lønnskjøring→lønnsmottakere→ kan klikke på linken for å angi sone fordelingen.
  2. Gå til Lønnskjøring→lønnsmottakere→Velg en ansatt og Klikk på ambulerende

  3. Søk på en kommune ved å velge i liste eller skrive inn kommunenummer eller kommunenavn. Satsen vil automatisk velges og du kan angi prosentvis andel av arbeidet som er utført i annen sone. Man kan kun ha én sone siden prosent må være større enn 50 for å kvalifisere til ambulerende lønn.
  4. Arbeidsgiveravgiften beregnes automatisk pr. person basert på sone oppsettet. Dette gjelder også fordelingen mellom hovedvirksomheten og den nye sone satsen.
  5. Gå til A-melding fanen og se ekstra tooltip på de personene som har ambulerende lønn. Se fordelingen mellom sonene og hva den effektive prosenten er for arbeidsgiveravgift


    Man kan basert på den effektive aga satsen beregne aga beløpet basert på brutto inntekt som er relatert til lønnsarter som er knyttet til arbeidsgiveravgiften. Legg merke til at eksempelet også viser at ansatt har passert 750.000 og det skal derfor beregnes 5% på beløpet over i denne lønnskjøringen.
  6. Dersom man har flere lønnskjøringer i samme periode vil beregningen for hele perioden være lik. For å differensiere på lønnskjøringene kan man klikke på “Vis kun denne kjøringen”

  7. Dersom du bruker et forsystem for timer kan man importere timene til lønnskjøring der man inkluderer kommunenummeret i import filen. Det kreves et oppsett av egendefinert import der man spesifiserer  kolonnene i filene og angir hvilken kolonne som inneholder kommunenummer. Opprettelse av en slik kundespesifikk import gjør kun første gang og kan deretter gjenbrukes som import senere. 24SevenOffice vil fordele timene prosentvis basert på aga-sats til kommune, dersom prosenten er høyere enn 50 vil ambulerende oppsett pr. ansatt bli importert sammen med timene.
  8. Ambulerende lønn for OTP må manuelt beregnes i pensjons fanen. Det er støtte for å opprette flere linjer med ulike AGA satser i pensjons fanen slik at man kan legge inn beløpene pr. aga sone på OTP basert.Ambulerende lønn kobles til en ansatt i en periode, dvs. en måned. Det er streng kontroll på ambulerende bruk siden man kan ha flere lønnskjøringer i samme periode. Hovedregelen er at man kan kun ha ett oppsett for ambulerende lønn pr. ansatt pr. periode.  Eksempelvis oppretter man en lønnskjøring med ambulerende. I samme periode oppretter man en ekstra kjøring. i dette tilfellet blir det samme behandling av ambulerende som den første lønnskjøringen, dvs samme fordeling pr. ansatt med tanke på sonen og beregning av arbeidsgiveravgiften. I det tilfelle man oppretter en lønnskjøring uten ambulerende så lukkes muligheten for å bruke ambulerende på neste lønnskjøring i samme periode. I dette tilfellet må man åpne opp den første og legge på ambulerende. Vær obs på at lukkede lønnskjøringer ikke bør åpnes uten at man har full kontroll på lønnsutbetalinger, bokføring og A-melding.