Lær mer om

Lær mer om import til lønnskjøring

Her vil vi gå gjennom hvilke import-muligheter som finnes på en lønnskjøring i 24SevenOffice. Importér både lønnsposter, timer og hittilverdier direkte inn på lønnskjøringen.

  1. Gå til en åpen lønnskjøring og trykk på “flere handlinger” - import lønnsposter.

  2. Velg hvilken type import du ønsker å gjennomføre.

Import lønnsposter 

Her kan du enten importere lønnsposter med utgangspunkt i en excel/CSV fil. Ta utgangspunkt i eksempelfilen. Eller du kan importere timer direkte fra 24SevenOffice timemodul (tradisjonell timemodul). Hent opp godkjente timer for en periode og importér til lønnskjøringen.

Import timer fra eksterne systemer

Her kan du importere timer ved bruk av  Huldt & Lillevik-format, Tidsbanken, Cordel og Planday. I tillegg vil du kunne importere en K27 fil for refusjon sykepenger.

Egendefinerte importer

Her kan du importere timer fra et annet eksternt timesystem hvor du får hentet ut en Excel/ CSV fil. 

  1. Opprett en ny egendefinert import


  2. Last opp filen du får ut fra timesystemet og validér filen.
  3. Nå kan du “Mappe” kolonneoverskrifter fra filen mot riktig beskrivelse i lønn.

  4. Når alle relevante kolonner er mappet trykk neste. Gi malen et navn.

  5. Gjør en kontroll og importér lønnspostene over til lønnskjøringen.

  6. Malen er nå lagret slik at du kan hente opp samme malen neste gang du skal importere fra samme eksterne timesystem. Mappingen trenger du altså bare gjøre én gang.

Hittilverdier 

Dersom du går i gang med lønn i 24SevenOffice i løpet av et år kan du importere hittilverdier for å for eksempel kunne sende sammenstillingsoppgave til ansatte fra kun 24Sevenoffice. 

  1. Velg mellom å benytte excel/CSV fil. Her anbefaler vi å ta utgangspunkt i eksempelfilen som ligger tilgjengelig.
  2. Du kan også importere hittilverdier direkte fra Nettlønn. Følg instruksjoner for å hente ut riktig fil fra Nettlønn før import.

NB! Ved en hittilverdikjøring er det viktig at du IKKE benytter “godkjenn” knappen for å lukke lønnskjøringen. Du må manuelt lukke kjøringen ved å gå til datofanen og trykk “Godkjenn periode uten å eksportere A-melding”.