Lær mer om

Lær mer om autobokføring i bank

Vi går gjennom hvordan du aktiverer autobokføring i bank for inn- og utbetalinger. Dette innebærer at betalingene bokføres automatisk når systemet finner en match.

  1. For å aktivere Autobokføring går du til Bank > Administrasjon > Avtaler. På avtalen trykker du rediger konto knappen og deretter på den lille pennen for å redigere.
  2. Her kan du aktivere autobokføring på avtalen, husk å trykke lagre avtalen når du har huket av for autobokføring. 


Autobokføring av innbetalinger

Matchingen skjer når vi får en fil fra banken. Sånn fungerer det:

  1. Hvis innbetalingen har et KID nummer, sjekker systemet på KID nummer på alle bilag 130 dager tilbake i tid og 30 dager frem i tid, som ikke er lukket i kundereskontro. Hvis det finnes en match, blir innbetalingen autobokført.
  2. Hvis innbetalingen har et fakturanummer, sjekker systemet på fakturanummer på alle bilag 130 dager tilbake i tid og 30 dager frem i tid, som ikke er lukket i kundereskontro. Hvis det finnes en match, blir innbetalingen autobokført.
  3. Hvis innbetalingen har en tekstreferanse, antar systemet at det finnes et KID eller fakturanummer inni der. Hvis det finnes en match, blir det bare matchet, men ikke autobokført. Så betalingen ligger klar til bokføring i Innbetalinger.
  4. Finn kunden i CRM fra bankkontonummer og sjekk om det finnes noe beløp (eller valuta) på kundereskontro som matcher betalingen. Hvis det finnes en match, blir det bare matchet, men ikke autobokført. Det er sterk begrenset hvor mange reskontrolinjer som blir sjekket, så ofte finner man ingen match hvis det er mange åpne poster på kunden.

I de tilfeller hvor innbetalinger blir autobokført, skjer det bare hvis systemet klarer å autobokføre. For eksempel må regnskapsperioden være åpen, og prosjekt og avdeling kan ikke være påkrevet.