Lær mer om

Lær mer om bokføring av en innbetaling

I denne hjelpeartikkelen skal vi gå gjennom hvordan du bokfører en innbetaling.

 • Gå til bank > innbetalinger > bokfør. 

 • Der ligger alle innbetaligner som er kommet inn som ikke er bokførte enda.
 • Har man på autobokføring på vil innbetalingene som systemet finner en match mot automatisk bokføres og vil ikke lenger ligge i denne listen. Alle bokførte innbetalinger finner du under innbetalinger - søk.
 • Merker innbetalingen du ønsker og bokføre.
 • Hvis innbetalingen har en gul varseltrekant ved siden av seg betyr det at den mangler informasjon for å kunne bokføres. 

 • Hvis systemet allerede har funnet en kobling, vil ikke den gule varseltrekanten være der og innbetalingen er klar for å bokføres.

 • Hvis du manuelt må søke opp kunde og finne riktig faktura til å koble til innbetalingen, trykker du inn i finn kunder feltet. Der kan du søke opp kunde.

 • Når du har søkt opp riktig kunde får du opp alle åpne poster i reskontro og da kan du huke av for den eller de fakturaene innbetalingen gjelder.

 • Nå er innbetalingen klar til å bokføres, da trykker man på forhåndsvis og bokfør knappen slik at man får opp en forhåndsvisning av bokføringen.

 • Dersom alt ser ok ut trykker du på bokfør knappen og innbetalingen bokføres.

 • Skulle det være noe feil eller man ikke finner faktura og koble innbetalingene mot kan man bokføre manuelt.

 • Da trykker du på bokfør manuelt og innbetalingen vil sendes til regnskapsmodulen hvor den legger seg som en bunt i bokføring. Derfra kan du fullføre bokføringen av innbetalingen.