Lær mer om

Lær mer om Budsjett

I denne hjelpeartikkelen finner du informasjon om hvordan du oppretter budsjett på prosjekt. Du finner budsjett ved å åpne prosjektet og gå til fanen budsjett. I budsjettet kan man budsjettere per måned og per år.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig

 

Hvordan opprette et nytt budsjett

For å legge inn budsjett gjør du følgende steg:

  1. Klikk på «Ny».
  2. Legg så inn navn på budsjettet og velg år det skal gjelde for.

3. Klikk på «Legg til kontoer» for å legge til kontoer som skal være med i budsjettet. I dialogboksen som fremkommer får du opp standard norsk kontoplan.

4. Her er det mulig å søke på kontoer etter navn og nummer ved å skrive inn i søkefeltet. Dobbelklikk for å legge til kontoer, eller marker en eller flere kontoer og trykk på «Legg til».

 

Hvordan fylle ut et budsjett

Når du legger inn tall for januar mnd vil du få opp en dialogboks hvor du kan velge å legge inn likt beløp for resterende mnd eller øke januarbeløpet for resterende mnd med en viss sum i form av kr eller prosent.


Legg inn tallene for eksempel per måned og årsbudsjettet akkumulerer de innlagte tallene og lager automatisk et årsbudsjett. Både inntekter og utgifter legges inn med positivt fortegn.

Men dersom det er noen kontoer som gjelder inntektsreduksjon/kostnadsreduksjon og lignende, så må de legges inn med negative fortegn siden det er tall som egentlig ikke er en inntekt/kostnad, men som likevel føres mot en inntektskonto/kostnadskonto.

Innlagte tall blir automatisk lagret etter hvert som du legger dem inn.

For å kopiere et budsjett kan du følge disse stegene:

  1. Marker ønsket budsjett
  2. Klikk deretter «Kopier»
  3. I dialogboksen som fremkommer kan du skrive inn nytt navn på budsjettet, velge år og eventuelt velge å øke tallene i budsjettet med et visst beløp eller prosentsats.

Eksportere budsjett


Klikk på knappen «Last ned» for å eksportere budsjettet til .csv. Filen kan videre åpnes og lagres i excel.