Lær mer om

Lær mer om Budsjett i Avansert Rapportering

I avanserte rapporter har vi en egen budsjettmodul. I tillegg til konto, kan man her budsjettere på avdeling/prosjekt og en kombinasjon av opp til 3 egendefinerte dimensjoner.

Man er ikke begrenset til kun å ha ett budsjett, man kan ha så mange budsjettversjoner man ønsker. Når man lager rapporter velger man selv hvilken versjon man ønsker å sammenligne mot. 


når man skal lage et nytt budsjett eller en ny budsjettversjon kan man laste ned en eksisterende versjon, gjøre nødvendige endringer, og laste dette nye budsjettet opp igjen. 


Som for regnskaper så skal inntekter legges inn med minustegn.