Lær mer om

Lær mer om Cordel med 24SevenOffice Lønn

Dersom du har kunder som benytter Cordel kan du benytte dette sømløst sammen med 24SevenOffice Lønn. Vi går her gjennom hvordan du gjør oppsett og kommer i gang med lønn sammen med Cordel.

Oppsett som må gjøres i regnskapsmodulen i 24SevenOffice:

Gå til Regnskap - Økonomi - Administrasjon - Innstillinger.

 • Opprette regnskapsår.
 • Opprett/importere kontoplan lik den som benyttes i Cordel. Det er kun kontoer som benyttes til lønn som er nødvendig å opprette.
 • Legge inn avdelinger om det benyttes. Viktig at numrene på avdelingene blir lagt inn i 24SevenOffice med samme nummer som i Cordel. 
 • Om bankmodulen skal benyttes, sette avhukning for “Omsetning” på Bilagsart 7 Lønn. 
 • Prosjekter fra Cordel overføres automatisk til 24SevenOffice når timer fra Cordel hentes inn. Derfor er det ikke behov for å gjøre noe rundt dette.

Oppsett som må gjøres klar i Cordel:

Før første lønnskjøring må Cordel kontaktes slik at nødvendig oppsett for eksport/import mellom systemene er klargjort. 

Start onboarding

 • Fra Huldt og Lillevik (siste versjon), velg Visma Payroll fil til flyttefabrikken. En zipfil som inneholder ca. 15 csv filer. Vi bruker 5-6 av disse.
 • Fra Nettlønn, eksport fra Nettlønn.
 • Fra Visma, eksportfil fra Visma.
 • 24SevenOffice, Ansatt import format.
 • Ingen systemer, vil kun opprette lønnsklienten uten ansatte.

Cordel oppsett i lønnsmodulen etter onboarding fra 24Sevenoffice:

Gå til Administrasjon - Innstillinger - Diverse innstillinger. Velg Eksport til annet system. Velg Cordel og trykk lagre.

Tilpasninger i lønnsmodulen

 • Lønnsarter må tilpasses - Endre Lønnsartnummer slik at de samsvarer med nummer i Cordel. Dette er viktig for at systemet skal klare å matche samme lønnsart i 24SevenOffice Lønn som i eksporten fra Cordel

Pass også på at riktig Hovedbokskonto ligger inne på lønnsartene som benyttes. 

 • Om dere feks. har flere forskjellige Timelønnsarter, så kan dere benytte “kopi” funksjonen inne på allerede opprettet lønnsart for å lage flere lønnsarter.
 • Om Eksportfil til Cordel ikke skal ligge mot reskontro, så må det hukes vekk “Bokfør lønn på reskontro” under Innstillinger - Bokføring. • Om utbetalingen ikke skal gå mot reskontro, men direkte mot bankkonto, må bankkonto settes som Bokføringskonto under Innstillinger -  Bokføring. Eventuelt annen konto for skyldig lønn.
 • Om dere ønsker å benytte utbetaling i vår bankmodul, men likevel ønsker kun en “samlesum” på lønn til ansatte ved import til Cordel så må dette endres manuelt i importbilaget til Cordel (bokføringsbilaget).

 • Når de ansatte er importert/lagt inn må det legges opp faste lønnsposter som feks;
   • Elektronisk kommunikasjon
   • Forsikring
   • Fagforeningstrekk
   • Fri bil
   • Utleggstrekk
 • Det bør også gjøres en import/innleggelse av hittilverdier på det som er lønnskjørt frem til cut-off dato fra forrige lønnssystem.
 • Innleggelse av Feriepenger opptjent forrige regnskapsår må også med

Opprett ny lønnkjøring

 • Import av timer fra Cordel. Når du står i fanen “Lønnsmotakere” i lønnskjøringen, trykk på “Flere handlinger" - deretter Import lønnsposter.

 • Velg så - Import fra eksterne system - Cordel

 • Timene legger seg da som poster på de ansatte. Kjør så ferdig lønnen.

Bokføringsbilag som skal eksporteres til Cordel:

Gå til fanene “Bokføring” i lønnskjøringen - til Eksport - Cordel

Filen kan så leses inn i Cordel.