Lær mer om

Lær mer om CRM Widgets

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi widgets relatert til CRM

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Aggregerte salgsmuligheter - vunnet eller tapt

Aggregerer salgsmuligheter for en gitt periode, enten for deg eller hele bedriften. Spesifiser type dato (slutt-, lukket- eller leveringsdato), status, gruppering (kunde, eier, type, kilde) og sortering for å få akkurat de dataene du trenger.

 

Aggregerte salgsmuligheter pipeline - steg

Aggregerer åpne salgsmuligheter for en gitt periode, aggregert på steg. Spesifiser type dato (slutt- eller leveringsdato), filtrering og sortering for å få akkurat de dataene du trenger.

 

Aggregerte salgsmuligheter pipeline - type, eier eller kilde

Aggregerer åpne salgsmuligheter for en gitt periode, enten for deg eller hele bedriften. Spesifiser type dato (slutt- eller leveringsdato), gruppering og sortering for å få akkurat de dataene du trenger

 

Kontakter

Lister ut de siste 5 registrerte kontaktene ved navn, e-post, telefonnummer og når den ble registrert for en valgt periode.

 

Kunder

Lister ut de siste 5 registrerte kundene ved firmanavn, eier og når den ble registrert for en valgt periode.

 

Salgsmuligheter

Viser salgsmuligheter for alle ansatte summert for en valgt periode. Her kan du velge mellom vunnet eller tapt og beløp eller beløp 2.<

 

Salgsmuligheter i pipeline

Viser salgsmuligheter i pipeline (åpne) for alle ansatte med utgangspunkt i sluttdato. Sett relativt tidsintervall for å se utgåtte salgsmuligheter.

 

Tapte salgsmuligheter fordelt på avvisningsgrunn

Viser antall tapte salgsmuligheter fordelt på avvisningsgrunn for en gitt periode.