Lær mer om

Lær mer om dashboard i bank

I bankmodulen kan du tilpasse dashboardet til å se ut slik du selv ønsker ved å legge til de widgetene du ønsker å få opp. Administrasjon av bankdashboardet fungerer på samme måte som på dashboardet på hjemmesiden.

Her er oversikt over alle widgets i bankmodulen

Antall betalingsforslag

  • Viser antall utbetalinger som ligger i listen "Betalingsforslag".


Balanse for alle bankkontoer

  • Viser bankens bokførte balanse på alle bankkontoer som har blitt oppdatert i løpet av de siste 30 dagene. Oppdateres som regel en gang om dagen hver virkedag.


Banksaldo

  • Se bankens bokførte saldo på en utvalgt bankavtale/konto (velg konto under "Oppsett"). Oppdateres som regel en gang om dagen hver virkedag. Standard konto i bank settes automatisk i Banksaldo-widget.

OBS! For widget som viser banksaldo må man ha en bankavtale med avstemming/saldo for at det skal oppdatere seg med data fra banken. Dette oppdateres når banken sender over filer til oss som regel en gang om dagen. Les mer om oppsett av bankavtaler her: Bankavtale i 24SevenOffice


Godkjente bankutbetalinger til signering (betalingsliste)

  • Vis antall godkjente betalinger som venter på signeringIkke-bokførte innbetalinger

  • Gir en oversikt over antall innbetalinger som ikke er bokført på valgte selskaper. NB. Selskapene må være konvertert, og du må ha tilgang til innbetalinger i ny bankmodul. Hvis du har tilgang til flere ulike firmaer vil du kunne velge hvilke du vil ha oversikt over i denne widgeten


Innbetalt

  • Se hvor mye som har blitt innbetalt innenfor en spesifisert periode. Tabellvisning gir også antall innbetalinger.

Status utbetalinger

  • Gir en oversikt over antall utbetalinger i de forskjellige statusene.

Utbetalinger

  • Se hvor mye som skal utbetales innenfor en spesifisert periode. Denne legger sammen tallene fra betalingsliste og betalingsforslag.

Utbetalt

  • Se hvor mye som har blitt utbetalt innenfor en spesifisert periode. Tabellvisning gir også antall utbetalinger. Summen består av betalte og bokførte utbetalinger sammenlagt.