Lær mer om

Lær mer om delbetaling i bank

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan delbetale faktura fra 24SevenOffice.

Du kan enten lage delbetalinger via bokføring når du fører bilaget, da vil det legge seg som egne betalinger i bankmodulen, eller man kan manuelt endre beløpet i bankmodulen for delbetaling.

Via bokføring

 1. Slik fører du i bokføring hvis du vil at det skal legge seg som egne betalinger i bankmodulen:

 2. Da vil det legge seg som 5 separate betalinger på 2 000kr med forskjellige forfallsdatoer.
 3. Husk å koble de 2 postene på i dette tilfellet 10 000kr i reskontro slik at de lukker seg og kun delbetalingene ligger åpne, da vil også betalingen på 10 000kr forsvinne fra bankmodulen.
 4. Hvis man ikke kobler må man koble denne betalingen på 10 000kr i bankmodulen så det ikke blir dobbelt betalt. Der man har åpne poster for kobling vil bilaget bli merket gult.
 5. Trykk inn på bilaget og koble poster.

 6. Da har man ryddet i listen! 
 7. Merk at dere vil få en varsel på mulig duplikat ved signering. Dette kan dere ignorere og velge og signere likevel. 

NB: dette kan skape en reskontro som er vanskeligere å avstemme, men er en effektiv måte å dele opp en faktura inn i flere betalinger på. 

Manuelt i bankmodulen

 1. Du kan manuelt endre beløp hvis betalingen ligger i Betalingslisten.
  Hvis betalingen ligger i Betalingsforslag, kan du godkjenne den først, så den flytter seg til Betalingsliste.
 2. Du klikker på betalingen så Betalingsdetaljer åpner seg.
 3. Der kan du klikke på beløp i fakturalinjer og endre beløp.

 4. Når betaling signeres. Restbeløpet kan legges til betaling etter at første betalingen er utført.