Lær mer om

Lær mer om den nye reskontroen (BETA) i CRM

I denne artikkelen kan du lære mer om den nye kunde- og leverandørreskontroen i CRM.

En reskontro er en oppstilling av hovedbokskontoen i regnskapet, i flere underkontoer. Metoden som brukes for å dele opp en reskontro i flere underkontoer er kombinasjon av et kundenummer og hovedbokskontoen. En reskontro gir en systematisk oversikt over poster som er i relasjon, samt åpne og lukkede poster. Reskontroen er tett knyttet opp mot de automatiske føringene i systemet hvor det automatisk blir registrert fakturaer, kreditnotaer og betalinger på hver enkelt kunde og leverandør.

Hvordan åpne den nye reskontroen?

 • For å åpne reskontro (BETA) går du inn på en kunde/leverandør i CRM og velger fanekortet  Reskontro (BETA). Deretter velger du Kundereskontro eller Leverandørreskontro. En kunde i CRM kan opptre både som kunde og leverandør samtidig. Du kan så velge om du vil se “Åpne poster”, “Lukkede poster” eller “Alle poster”.

 • Den nye reskontroen (BETA) viser all historikk på kundene/leverandørene du går inn på (den andre reskontroløsningen viser kun historikk fra siste 3 år)


Kundereskontro

 • I kundereskontro er positive beløp (sort farge) det kunden skylder. Negative beløp (rød farge) er innestående beløp, dvs. det kunden har gjort opp for seg enten i form av innbetalinger eller kreditnotaer.  Totalsummen for hva kunden skylder finner du i feltet “Kundereskontro” over tabellen. 

Leverandørreskontro
 • I leverandørreskontro er beløpet du skylder leverandøren oppført med negativt fortegn (rød farge). Totalsummen vises i feltet  “Leverandørreskontro” over tabellen.

     
Søk i reskontro

 • For å finne en faktura eller en annen post i reskontroen, kan du benytte SØKEVALG, der du kan søke på en rekke ulike variabler.

Filtrerte poster

 • Filtrerte poster viser summen av postene som inngår i søket, dersom du har gjort et søk.

Koble poster

 • For å koble sammen poster, f.eks en faktura og en kreditnota, huker du av de aktuelle postene i boksen til venstre og trykker “opprett kobling” på handlingsbaren nederst.  Denne koblingen får da en koblings-id. Når du har opprettet en kobling som summerer seg til 0,- vil denne automatisk bli flyttet til fanen “lukkede poster”.

Koblinger

 • Koblede poster har en rad øverst (mørkeblå) som viser antall bilag i koblingen samt koblings-id i parentes.
 • Fakturanummeret i koblingsraden gjelder eldste fakturaen som inngår i koblingen. Beløpet i koblingsraden viser sum utestående beløp for den aktuelle koblingen.
 • For å vise eller skjule bilag som tilhører en kobling, kan du trykke på selve koblingsraden eller velge pilen ytterst til høyre.

 • Du kan løse opp igjen koblinger ved å huke av i boksen ytterst til venstre i selve koblingsraden, og velge “Løs opp kobling” i handlingsbaren nederst.
 • Dersom du ønsker å fjerne en post fra en kobling, kan du huke av for den aktuelle posten og deretter velge “fjern fra kobling”.

Send reskontroutdrag på epost

 • For å sende reskontroutdrag på e-post, klikker du på delings-ikonet øverst til høyre. Du vil da få opp et nytt vindu hvor du kan fylle inn tekst og evt legge inn e-postadresse manuelt. Mottakeren får da en e-post med et pdf-vedlegg av reskontroutdraget for den reskontroen du står i, f.eks “kundereskontro, åpne poster”.

Send betalingsdetaljer på SMS

 • Du kan sende faktura- og betalingsdetaljer på SMS ved å huke av for den posten du ønsker å sende informasjon om  og velge delings-ikonet øverst til høyre.
  Du vil da få opp et nytt vindu hvor du kan velge kontakt og ser forhåndsutfylt tekst.
  Landkode for mobilnummeret må være fylt ut for at du skal kunne sende SMS.
  24SO vil stå som avsender av SMS’en.

Bokføring direkte fra reskontro

 • For å bokføre betalinger av inngående og utgående fakturaer mens du står i reskontro, huker du av i boksen for den aktuelle fakturaen, og velger knappen “Bokfør” i  handlingsbaren nederst.Vise faktura i journal 

 • For å vise fakturaer i journalen, kan du klikke på menyen ytterst til høyre på raden og velge “Vis i journalen”. Bilagsjournalen vil da åpnes i en ny fane.

Opprett kreditnota

 • Du kan opprette kreditnota direkte fra kundereskontroen. Huk av for den fakturaen du ønsker å opprette kredinota for, og velg “Opprett kreditnota” i menyen ytterst til høyre på raden. Du vil da få opp et nytt vindu med ordremodulen, der kreditnotainformasjon er forhåndsutfylt, slik at du kan sende en kreditnota derifra.
Endre forfallsdato på faktura
 • Du kan enkelt endre forfallsdato på fakturaer i reskontroen ved å klikke på menyen helt ytterst til høyre på raden, og velge “endre forfallsdato”.


Vise pdf av faktura

 • I leverandørreskontro kan du se pdf av inngående ved å trykke på bindersen ytterst til høyre på raden på den fakturaen du vil vise.
  Dersom det finnes et pdf vedlegg å vise, vil bindersen være markert med en blå prikk. Dersom det ikke finnes noe pdf vedlegg å vise, vil bindersen være umarkert.
 • I kundereskontro er det foreløpig ikke mulig å vise pdf av utgående faktura som er generert av systemet direkte fra reskontro.

Lukking av enkeltposter

 • For å lukke én post, f.eks en faktura med sum 0,-, når du ikke har noen annen post å koble den mot, kan du huke av for koblingen og velge “opprett kobling” nederst. Denne posten/fakturaen vil da automatisk legge seg i fanen “lukkede poster”.

Kommentar

 • Kolonnen “kommentar” viser bokførings kommentarer.

Purrestatus

 • Purringstatus viser når siste purring ble sendt.
  Får å kunne se purringstatus må du ha aktivert den nye purremodulen til 24SevenOffice (Oflow). Ta kontakt med vår kundeservice dersom du ønsker å få denne modulen aktivert.

Tips: Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise i den nye reskontroen. Klikk på knappen “Kolonner” øverst til høyre, og du får frem en liste over tilgjengelige kolonner du kan vise.