Lær mer om

Lær mer om distribusjon via eFaktura

eFaktura kan sendes til alle fakturamottakere - her viser vi deg hvordan

  • Den som skal motta faktura må i sin nettbank ha valgt å motta eFaktura fra alle tilbydere.
  • Fakturamottaker, må ha registrert epostadresse i «Fakturaepost»-feltet og telefonnummer for at kundesjekk mot Mastercard Payments Services (før: Nets) og levering via eFaktura skal godkjennes.
  • Før du setter i gang, husk å lese og godta avtalevilkårene for eFaktura. Disse finner du ved å følge disse stegene:
  1. Gå til Fakturering
  2. Innstillinger
  3. Distribusjonsløp
  4. Trykk på tannhjulet ved siden av eFaktura og huk av for "jeg godtar avtalevilkårene" 

For å få med vedlegg på EFaktura må de sammenslåes først før de sendes som eFaktura, det vil si at e-post må sendes først for å slå disse sammen ved hjelp av sammenslåing. Deretter sendes de ut som EFaktura.