Lær mer om

Lær mer om egenskaper for prosjekt

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi egenskapene for prosjekt.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig

 

Under fanen for “Egenskaper” under prosjekt kan du redigere innstillinger og egenskaper for hvert enkelt prosjekt. Dersom du ønsker å ha et standard oppsett av egenskaper for alle prosjekter i klienten kan dette endres under innstillingene for hele prosjektmodulen. 


Hvordan du setter opp standardinnstillinger kan du lese mer om her.

For hvert enkelt prosjekt kan du endre følgende egenskaper:

 • Prosjektnavn og oppsett for navngivning
 • Kunde, eller velge om det skal være flerkunde
 • Start- og sluttdato
 • Prosjektleder
 • Type
 • Status
 • Understatus
 • Fastpris
 • Om prosjektet skal være rettighetsstyrt eller ikke
 • Standard arbeidstype
 • Krav om godkjenning av timer
 • Om timer registreres mot oppgaver eller arbeidstyper

 

Videre kan du også definere følgende for fakturering for prosjektet:

 • Fakturamal
 • Avdeling fakturaer knyttes mot
 • Kundereferanse
 • Referansenr.
 • Om du vil bruke prosjektleder som referanse
 • Eventuelt notat som kan brukes som fakturatekst eller for intern bruk

 

Ved å velge logg vil du ha mulighet til å se en logg over endringer som har vært gjort her.

Det er ikke automatisk lagring for egenskaper, og endringer må lagres ved å trykke på “Lagre”-knappen.

Man kan til en hver tid nullstille alle prosjektegenskapene og sette dem til standardinnstillingene.