Lær mer om

Lær mer om eksport i SAF-t format


I 24Sevenoffice har man mulighet til å ta eksport av data to ulike måter. Man kan foreta en rådataeksport, hvor man henter ut spesifikk informasjon fra ulike moduler i 24SevenOffice eller ta en eksport av SAF–T fil som inneholder alt som er påkrevd av Skatteetaten. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du 


SAF-T:

For å gjennomføre en SAF-T Eksport går man til administrasjon, klikker på Import/Eksport og deretter oppretter en ny jobb. Etter at man fyller inn dateoene for hvilken data man ønsker å eksportere klikker man på “hent data”.

Alle kontoer som har IB/UB eller transaksjoner på seg i den valgte perioden det rapporteres for må mappes mot Skatteetatens standard kontoplan. Hvis dere bruker standard kontoplan trenger man ikke foreta noen endringer.


MVA-koder mappes automatisk med mulighet for overstyring. Egendefinerte MVA-koder må mappes manuelt.

Det er regnskapets eier sitt ansvar å se til at mappinger er korrekte når en SAF-T fil produseres.

Når disse stegene er gjennomført trykker man på eksport og velger SAF-T for å laste ned filen.