Lær mer om

Lær mer om Faktura-mottaket i AI Assistant

AI Assistant tolker informasjon om leverandør, beløp og all øvrig informasjon, samt bestemmer hvordan fakturaen skal bokføres utfra det den tolker på fakturaen.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Fra navigasjonslinjen finner du fanen Faktura. Dette er fakturamottaket der inngående bilag kommer inn. Når en faktura kommer til AI mottaket så tolkes den automatisk av AI-motoren. AI Assistant tolker informasjon om leverandør, beløp og all øvrig informasjon, samt bestemmer hvordan fakturaen skal bokføres utfra det den tolker på fakturaen.


I AI mottaket havner alle inngående fakturaer sendt til deres faktura-adresse på en egen rad som du ser på bildet nedenfor. På den raden fins hovedinformasjonen på fakturaen som leverandør, beløp, moms, fakturanr, fakturadato, forfallsdato etc. Dette er for at du enkelt i oversikten skal kunne se et sammendrag av fakturaen. Du kan også ta i bruk de ulike sorterings og filtreringsfunksjonene som finnes for å enklere finne det du søker.


Treffsikkerhet

I AI mottaket så får alle verdiene som AI har tolket en sum på hvor treffsikker AI er på at den tolker rett.

Dette vises med hjelp av siffer  som indikerer prosentvis predikering av treffsikkerhet, og fargekoder. AI indikerer treffsikkerhet på en skala fra 0,00-1,0. Dette vises også som fargekoder:

  • Grønn: AI er sikker på at verdien stemmer
  • Gul: AI er ikke helt sikker på at verdien stemmer, faktura bør kontrolleres
  • Rød: AI er usikker på verdien, bør kontrolleres

Eksempel 1:
I bildet nedenfor viser vi et eksempel på treffsikkerhet på forfallsdato. Her ser vi at den har et grønt symbol under den valgte datoen som AI har tolket. Det betyr at den er sikker på at datoen er korrekt.
Klikker du frem alternativene som AI har valgt mellom så ser du også hvor sikker den er på en skala fra
0-1.0 samt at den viser Hvor den har hentet datoen fra på fakturaen. I dette tilfellet er den altså 1.0 av 1.0 sikker på at den valgte datoen er korrekt. Den gir også alternativ 2 og 3 som viser 0.01 av 1.0, som betyr at den er sikker på at denne datoen ikke stemmer.

Eksempel 2:
Ser vi på dette eksempelet der datoen vises med rødt symbol så viser AI at den ikke er sikker på at denne verdien er korrekt. Den vises også med en treffsikkerhet med 0.11 av 1.0. vi ser ser også på fakturaen hvor den har lest datoen fra og kan se at den ikke er korrekt. Da må du korrigere dette før du bokfører fakturaen.Følger du indikatorene i AI Assistant trenger du kun å kontrollere de verdier som AI motoren ikke selv er sikker på at den har lest rett.