Lær mer om

Lær mer om feilmeldinger ved Avtalegiro

Her ser vi på de vanligste feilmeldingene i forbindelse med avtalegiro

Nets har byttet navn til Mastercard Payments Services og vil videre i artikkelen blir referert til som MPS.


Avtalegiro, også kjent som fast betalingsoppdrag (FBO), er en av de best brukte betalingsløsningene vi har i markedet i dag. Via våre produksjonssystemer sender vi ut og kvitterer på tusenvis av avtalegiro-FBO'er hver eneste måned. Når vi har sendt et avtalegiro-oppdrag til MPS som plasserer oppdraget i den aktuelle kundens nettbank, mottar vi i gjengjeld fra MPS en kvittering med status på den aktuelle FBO'en. I de aller fleste tilfellene vil FBO'en være vellykket levert til kundens nettbank. I enkelte tilfeller vil FBO'en bli avvist av MPS. 

FBO finnes ikke.

Denne feilmeldingen oppstår dersom:

  1. Avtalen er så ny at FBO enda ikke er registrert hos MPS
  2. Avtalen er avsluttet 

Forslag til løsning

  1. Sjekke om hvorvidt avtalen er aktiv eller ikke i nettbanken. Dersom avtalen er avsluttet, må kunden opprette avtalen på nytt 
  2. Sjekk når avtalen ble opprettet. Dersom avtalen er nylig opprettet, og gjerne tett opp mot en fakturering, kan det være en mulig årsak til at siste faktura ikke ble levert som avtalegiro.
  3. Avvente situasjonen og videre følge med i nettbanken om det tildeles et «AvtaleGiro etablert MPS» stempel eller lignende via kundens oversikt over Aktive Avtalegiro-oppdrag i nettbanken. 

Betalingstransaksjonen har høyere beløp enn på FBO. 

Denne feilmeldingen oppstår dersom:

  1. Beløpet som faktureres kunden er endret, og beløpsgrensen er ikke endret tilsvarende i kundens nettbank. Husk at det er kunden selv som regulerer beløpsgrensen, og er denne for lav vil vi ikke kunne levere FBO til kundens nettbank. 
  2. Ny avtale satt på AvtaleGiro? Sammenlagt sum av flere avtaler kan være høyere enn beløpsgrensen på fullmakten (FBO) hos Nets.
  3. Betaler har selv vært i nettbanken og endret på beløpsgrensen sin.
  4. Beløpsgrense mangler på fullmakten.

Forslag til løsning

Be kunden sjekke hvilken beløpsgrense som er satt for den aktuelle avtalen. Be også kunden sjekke at det faktisk finnes en beløpsgrense for den aktuelle avtalen. Det anbefales at beløpsgrensen settes til 2 ganger månedlig fakturabeløp.