Lær mer om

Lær mer om Ferie

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan du håndterer ferie i 24SevenOffice Lønn. Dette inkluderer ordinære feriepenger samt feriepenger for ansatte over 60 år.

 1. Gå til Ferie fanen på den ansatte. Her ser du antall feriedager som er brukt, gjenstående feriedager mm.
 2. Om en ansatt har eksempelvis 5 dager tilgode fra i fjor justeres startsaldo 2022 ned til ved å trykke på pennen og skrive inn -5. 
 3. I 2023 trykk på pennen og øk startsaldo med 5 dager.

Antall feriedager man tar ut er ikke koblet til feriepenger eller trekk dager på lønn.

 • Du kan også justere tallene for inneværende år og fjoråret i kolonnene IB, 2023 og UB, 2022. Se bort fra at det står IB og UB, les kun 2023 og 2022.
 • Ferietrekk dager, antall dager uttatt ferie som er lønnskjørt på lønnsart 134.
 • Uttak feriepenger fjorår, 2023 kolonnen er uttak i 2023 opptjent i 2022 og 2022 kolonnen er uttak i 2022 opptjent i 2021. Lønnsart 128 og 130.
 • Feriepenge uttak inneværende år, uttak i år opptjent i år. Lønnsart 127 og 129.
 • Feriepenge uttak tidligere år, uttak av feriepenger opptjent i 2021 eller tidligere. Lønnsart 138.
 • Feriepenger, opptjente feriepenger i år og i  fjor.
 • Feriepengeavsetning over 60 år, opptjent 60+ i år og i fjor.
 • Feriepenger grunnlag, grunnlag i år og i fjor.

 • Om det er feil i 2021 eller tidligere år justeres det inne på Historikk på de linjene det gjelder. Forhold deg til årstallet, og se bort fra datoen.

Eksempel:
Det er utbetalt feriepenger i 2022 og i feriepengelisten står det beløpet til minus, Årsaken er da at disse ikke er lagt inn feriefanen som opptjent i 2021. Må legges inn under Historikk linjen Feriepenger.

Feriepenger over 60 år

Det er viktig å legge inn riktig feriepengegrunnlag på den ansatte under Ferie fanen, da vil differansen bli 0,-.

Gjør man ikke det vil systemet gjøre en avregning hvor den sammenlikner tallet oppgitt på feriepenger over 60 år mot 2,3% av tallet oppgitt på grunnlag feriepenger, og bokfører differansen mellom de to tallene som en skjult post på første kjøring.

NB! Har den ansatte over 6G, kontroller at det er huket av for det under Ansattforhold.

Opplever du at det ikke lenger bokføres feriepenger over 60 år kan det være at den ansatte har passert 6G og du må huke av for det på den ansatte.