Lær mer om

Lær mer om fletting av wordmaler

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan flette wordmaler

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

1. Åpne malen din i Word og legg inn ønskede flettefelt. Dette gjøres i Word ved å gå til Insert – Quick Parts og Field. Velg MergeField i listen og legg inn ønsket flettefelt i ruten til høyre, klikk OK for å legge feltet inn i malen din. 

2. Når du har lagt inn ønskede felter i malen din må du laste den opp i Filutforskeren i 24SevenOffice under mappen Maler. For å benytte deg av flettemalen klikker du på fletteknappen til høyre for Lagre knappen på kundekortene eller ved å høyreklikke på en kontakt som er linket opp til en bedrift.

 

3. En dialogboks fremkommer da hvor du kan velge ønsket flettemal (mappen Maler vil automatisk fremkomme). Velg ønsket mal og klikk Legg til.

 

4. Etter at du har klikket Legg til vil en oversikt over flettefeltene som malen din inneholder fremkomme. Klikk Start fletting for å flette disse inn i malen din.


5.
Wordmalen din vil nå også vises på skjermen hvor ønsket data er flettet inn. Du kan lagre dokumentet på vanlig måte lokalt eller du kan klikke på knappen Last opp i dialogboksen med oversikten over flettefeltene for å laste filen direkte opp til filområdet på den aktuelle kunden
.

Tips:
Ved å dobbelklikke i feltene under kolonnen Available Mergefields eller i kolonnen Verdi kan du overskrive eller endre de automatisk valgte verdiene.

 Etiketter i rapportgeneratoren

Dersom du skal flette en mal mot flere kunder samtidig, så kan du eksportere dataene du behøver å flette fra CRM – Rapportgenerator til en xls-fil, og deretter gjøre flettingen i Word som en ren Office-fletting. Om du gjør det på denne måten, kan du i tillegg flette etiketter med Word.

Tilgjengelige flettefelt

Flettefelt for kunde (gjelder også leads)

Info om kunde

Flettekommando

Forklaring

       

CustomerId

Kundenr.

       

CustomerName

Navn

       

CustomerFirstName

Fornavn

       

CustomerVisitAddress

Besøksadresse

       

CustomerVisitZipcode

Besøkspostnr.

       

CustomerVisitZiparea

Besøkspoststed

       

CustomerVisitCity

Besøksby

       

CustomerVisitState

Besøksfylke

       

CustomerPostalAddress

Postadresse

       

CustomerPostalZipcode

Post postnr.

       

CustomerPostalZiparea

Post poststed

       

CustomerPostalCity

Post by

       

CustomerPostalState

Post stat

       

CustomerCountryCode

Landskode

       

CustomerNickname

Kallenavn

       

CustomerGovno

Org. nr.

       

CustomerPhone

Telefon

       

CustomerMobile

Mobil

       

CustomerFax

Faks

       

CustomerEmail

E-post

       

CustomerWebsite

Nettside

       

CustomerTurnover

Omsetning

       

CustomerProfit

Resultat

       

CustomerDateReg

Opprettet

       

CustomerDateChanged

Dato endret

       

CustomerOwner

Eier

       

CustomerCustomerType

Kundetype

       

CustomerIndustryId

Bransje id

       

CustomerEmployees

Ansatte

       

CustomerStatus

Status ID

       

CustomerNote

Notat

       

CustomerPrivate

Privat

       

CustomerSupplier

Leverandør

       

CustomerSource

Kilde

       

CustomerOrigin

Kontaktopprinnelse

       

CustomerProduct

Produkt

       

CustomerImportJobId

Importjobb id

       

CustomerBankAccountNr

Bankkontonr.

       

CustomerCurrencyId

Valuta id

       

CustomerIdAlternative

Alt. kundenr.

       

CustomerDeliveryAddress

Leveringsadresse

       

CustomerDeliveryZipcode

Leveringspostnr.

       

CustomerDeliveryZiparea

Leveringspoststed

       

CustomerDeliveryCity

Leveringsby

       

CustomerDeliveryState

Leveringsstat

       

CustomerInvoiceAddress

Fakturaadresse

       

CustomerInvoiceZipcode

Faktura postnr.

       

CustomerInvoiceZiparea

Faktura poststed

       

CustomerInvoiceCity

Faktura by

       

CustomerInvoiceState

Faktura fylke

       

CustomerIncorporationDate

Stiftelsedato

       

CountryCode

Landskode

       

CountryName

Landsnavn

       

IndustryId

Bransje id

       

IndustryName

Bransjenavn

       

 

Flettefelt for ansatt

Info om ansatt

Flettekommando

Forklaring

       

UserContactId

Kontakt id

       

UserContactFirstName

Fornavn

       

UserContactLastName

Etternavn

       

UserContactEmail

E-post privat

       

UserContactMobile

Mobil privat

       

UserContactPhone

Telefon privat

       

 


Flettefelt for din bedrift

Info om din bedrift

Flettekommando

Forklaring

       

ClientCompanyName

Firmanavn

       

ClientGovNo

Org. nr.

       

ClientPostAddress

Postadresse

       

ClientPostZipcode

Post postnr.

       

ClientPostZiparea

Post poststed

       

ClientCountry

Land

       

ClientEmail

E-post

       

ClientPhone

Telefon

       

ClientFax

Faks

       

ClientBankAccount

Bankkonto

       

 

Fler tagger som kan brukes til Organisasjonsnummer:
<<Org._nr>> er kundens org.nr.
<<Org nr>> er din bedrifts org.nr


Flettefelt for ekstern kontakt

Info om ekstern kontakt

Flettekommando

Forklaring

       

ContactId

Kontakt id

       

ContactFirstname

Fornavn

       

ContactLastname

Etternavn

       

ContactNickname

Kallenavn

       

ContactAddress

Gate

       

ContactZipcode

Postnummer

       

ContactZiparea

Poststed

       

ContactCity

By

       

ContactState

Fylke

       

ContactCountryCode

Landskode

       

ContactRoleWorkEmail

E-post jobb

       

ContactRoleWorkMobile

Mobil jobb

       

ContactPhoneWork

Telefon privat

       

ContactMobile

Mobil privat

       

ContactFax

Fax privat

       

ContactEmailWork

E-post privat

       

ContactWebsite

Nettside

       

ContactMemberNo

Medlemsnr.

       

ContactOwner

Eier

       

ContactRolePosition

Stilling

       

ContactPhoneHome

Telefon privat #2

       

ContactEmailHome

E-post privat #2

       

ContactEmailAlt

E-post privat #3

       

ContactMobileAlt

Mobil privat #2

       

ContactDateOfBirth

Fødselsdato

       

ContactMaritalStatus

Sivilstand

       

ContactWorkPlace

Arbeidssted

       

ContactDepartment

Avdeling

       

ContactDepartmentWebsite

Avdeling webside

       

ContactNote

Notat

       

ContactGender

Kjønn

       

ContactIsEmployee

Ansatt

       

ContactImportJobId

Importjobb id

       

ContactCustomerId

Kundenr.

       

CountryCode

Landskode

       

CountryName

Landsnavn

       

 

Flettefelt for prosjekt

Info om Prosjekt

Flettekommando

Forklaring

       

ProjectId

Prosjekt id

       

ProjectName

Navn

       

ProjectStart

Startdato

       

ProjectEnd

Sluttdato

       

ProjectPipeline

Pipeline Id

       

ProjectFixedPrice

Fast pris

       

PipelineName

Pipeline

       

ProjectInvoiceSum

Fakturasum

       

ProjectInfo

Info

       

ProjectUseFixedPrice

Benytt fast pris

       

ProjectCounterpartId

Motpartid

       

ProjectProposalDate

Tilbudsdato

       

ProjectExpOrderDate

Forventet ordredato

       

ProjectOrderDate

Ordredato

       

ProjectOrderProbability

Ordre sannsynlighet

       

ProjectStatusId

Prosjektstatus ID

       

ProjectStatusName

Prosjektstatusnavn

       

ProjectTypeId

Prosjekttype ID

       

ProjectTypeName

Prosjekttypenavn

       

ProjectManager

Prosjektleder

       

ProjectContactFirstName

Prosjektleders fornavn

       

ProjectContactLastName

Prosjektleders Etternavn

       

ProjectContactEmail

Prosjektleders e-post

       

ProjectContactMobile

Prosjektleders mobiltelefon

       

ProjectContactFax

Prosjektleders fax

       

ProjectDepartmentId

Avdeling ID

       

ProjectDepartment

Avdelingsnavn

       

ProjectCustomerId

Kundenr

       

ProjectCompanyName

Kundenavn

       

ProjectCompanyEmail

Kundens e-post

       

ProjectCompanyPhone

Kundens telefon

       

ProjectCompanyFax

Kundens faks

       

ProjectCompanyVisitAddress

Kundens besøksadresse

       

ProjectCompanyVisitPostcode

Kundens besøkspostnummer

       

ProjectCompanyVisitPostarea

Kundens besøkspoststed

       

ProjectCompanyVisitCity

Kundens besøksby

       

ProjectCompanyVisitState

Kundens besøksstat

       

ProjectCompanyPostAddress

Kundens postadresse

       

ProjectCompanyPostPostcode

Kundens postnummer

       

ProjectCompanyPostPostarea

Kundens poststed

       

ProjectCompanyPostCity

Kundens by

       

ProjectCompanyPostState

Kundens stat

       

ProjectCompanyCountry

Kundens land

       

CustomFieldProject1297

Avtaledato (signert avtale):

       

CustomFieldProject1311

Avtalte tjenester:

       

CustomFieldProject1298

Knyttet til avdeling

       

CustomFieldProject1299

Risikovurdering kunde

       

CustomFieldProject1300

Spesifikasjon risikovurdering:

       

CustomFieldProject1301

Har selskapet revisor

       

CustomFieldProject1302

Revisors navn:

       

CustomFieldProject1304

Oppdragsansvarlig

       

CustomFieldProject1305

Hvilke system bruker kunden:

       

CustomFieldProject1312

Detaljer rundt oppdatering av regnskap:

       

CustomFieldProject1303

Type avtale

       

CustomFieldProject1307

Pris pr time regnskap:

       

CustomFieldProject1308

Pris pr time lønn:

       

CustomFieldProject1309

Pris pr time konsulent/årsoppgjør etc:

       

CustomFieldProject1310

Fastpris pr måned:

       

CustomFieldProject1318

Når ønskes årsoppgjør klart

       

CustomFieldProject1319

Spesifikasjon årsoppgjør:

       

CustomFieldProject1314

Frist (dag i mnd)

       

CustomFieldProject1315

Lønnsdato (dag i mnd)

       

CustomFieldProject1316

Spesifikasjon lønn

       

CustomFieldProject1320

Kommentar lønn:

       

CustomFieldProject1321

Godkjenning kunde lønnskjøringen

       

CustomFieldProject1322

Kommentar godkjenning lønn:

       

CustomFieldProject1323

Kommentar utbetaling av lønn:

       

CustomFieldProject1324

Kommentar terminoppgave skatt-aga:

       

CustomFieldProject1325

Kommentarer reise og utlegg:

       

UserContactFirstName

Fornavn

       

UserContactLastName

Etternavn

       

UserContactEmail

Epost

       

UserContactMobile

Mobil

       

UserContactPhone

Telefon

       

UserContactPosition

Stilling

       

ClientCompanyName

Firmanavn

       

ClientCountry

Land

       

ClientOrg

Org nr

       

ClientEmail

Epost

       

ClientPostAdress

Adresse

       

ClientPostZipcode

Postnummer

       

ClientPostZiparea

Poststed

       

ClientPhone

Telefon

       

ClientFax

Faks

       

ClientBankAccount

Konto