Lær mer om

Lær mer om fravær

Vi vil her gå gjennom hvordan du registrerer, rapporterer og kontrollerer fraværet. Fravær meldes inn av ansatte som en del av self-service modulen. Behandlingen videre kan deles i to typer.

 • Fravær som skal meldes til Altinn og som kan være grunnlag for søknad om refusjon. Eksempler er sykemelding, ulike ytelser man søker refusjon om, permisjoner.
 • Fravær som ikke skal meldes til Altinn. Eksempelvis syk barn, egenmelding, ferie.

Innstillinger

 1. Gå til Administrasjon→innstillinger→fravær. Sett opp selskaps innstillinger som blir gjeldende for alle ansatte.

Registrering av fravær

 1. Vi anbefaler at den ansatte registrerer fravær via self-service. Ansatt har tilgang til egen portal der man kan kan registrere fravær, se lønnsslipper mm. Ansatte kan legge til bokmerke på mobil første gang man går inn på me.24sevenoffice.com.
 2. Alternativt kan Lønnsfører føre fraværet på vegne av de ansatte. Gå til Ansatte→Fraværliste→Nytt fravær

Fravær typer

Fravær som kan meldes til Altinn kan enten gjøres digitalt via lønnsmodulen, eller manuelt i Altinn. Fravær typen er koblet til ytelsen hos Altinn man kan søke refusjon for eller permisjon man skal innberette i A02. Dersom fraværet er grunnlag for en ytelse man søker for, vises dette ved en blå knapp der man kan spesifisere øvrig informasjon Altinn krever for å søke om refusjon.

Fravær som ferie, syk barn, egenmelding kan godkjennes i attest dersom man har aktivert godkjenning av fravær. Godkjenningen følger den samme prosessen som godkjenning av reise og utlegg og ender opp som lønnsarter på en lønnskjøring.

 1. Attest siden viser de ansatte man har tilgang til å se. Filtrer listen etter behov.
 2. Marker en eller flere poster. Dersom man er en godkjenner står det godkjenn og avvis, for en lønns fører / admin står det avis og opprett lønnsposter. 
 3. Lønnsposter som er opprettet på en ansatt vil enten havne på en valgt lønnskjøring eller komme med på neste.

Fravær rapporten

Fravær-rapporten er en avansert rapport med fokus på filtrering, gruppering og summeringer av fraværet. 

 • Vis rapporten pr. Avdeling, kjønn, ansatt og org enhet
 • Hold musepeker over info ikon for å se detaljer om innholdet.
 • Merk at den nederste raden reflekterer hele selskapet og ikke kun de som vises i listen. Liten er tilgangsstyrt slik at man kun ser de man har tilgang til. 

 • Rapporten tar utgangspunkt i Arbeidsdager i perioden, det vi si at helger og røde dager er trukket bort her.
 • Skillet mellom kort syk og lang syk ligger på under og over 16 kalenderdager. Dette beregnes automatisk hvis du registrerer over 16 dager i strekk.
 • Kortere fravær kan også kobles sammen til et langt fravær eller markeres som langt manuelt på registreringen i fraværsregistreringen.