Lær mer om

Lær mer om godkjenning i ny bilagsbehandling (beta)

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan legge til godkjennere på et inngående bilag samt sende det på godkjenningsflyt til én eller flere godkjennere.

Legg til godkjennere på et bilag

 • Åpne et inngående bilag fra bilagslisten i Bilagsbehandlingen (beta)
 • Under seksjon “Godkjenning” inne på bilaget velger man “Legg til godkjennere” og angir personene som skal godkjenne enten enkeltvis eller som en gruppe

Enkeltvis godkjenning

 • Når personer legges til enkeltvis vil bilaget gå på godkjenningsrunde til én og én person, i valgt rekkefølge. 
 • Når én person godkjenner, blir neste person i godkjenningslisten varslet og bedt om å godkjenne videre. 
 • Er det kun én person som skal godkjenne legges det kun til én person her.
 • Alle personene i listen må godkjenne for at bilaget skal gå videre til bokføring. 

Gruppe godkjenning

 • Parallell godkjenning:
  • Personer som legges til i en gruppe av type “parallell” vil alle bli varslet samtidig, og kan godkjenne bilaget samtidig. 
  • Alle personene i gruppen må godkjenne for at bilaget skal gå videre til bokføring.
 • Minst én: 
  • Personer som legges til i en gruppe av type “minst én” vil alle bli varslet samtidig, og kan godkjenne bilaget samtidig. Det er tilstrekkelig at én av disse personene godkjenner bilaget for at det skal gå videre til bokføring.

→ Når du har lagt på alle godkjennere klikker du på Send til godkjenning for å sende bilaget på godkjenningsflyt.

 • Hva som skjer med bilaget etter at det er godkjent av godkjennerne avhenger av om det er huket på “bokfør direkte” eller “overfør til avansert bokføring” inne i bilagsbehandlingen.
 • “Bokfør direkte” gjør at bilaget bokføres automatisk etter at det er godkjent av alle godkjennerne.
 • “Overfør til avansert bokføring” gjør at det havner i bokføringsmodulen og må bokføres derfra før det blir bokført i hovedbok.

Vi vil jobbe videre med å utvikle funksjoner for å kunne sette opp egne regler for automasjon av godkjenningstildeling og bokføring, og deretter bruke disse reglene til å automatisere godkjenningsflyten videre.

 

Les mer om hvordan du godkjenner et bilag via ny bilagsbehandling (beta)

Les mer om hvordan du kommer i gang med ny bilagsbehandling (beta).