Lær mer om

Lær mer om godkjenningsliste

Godkjenningslisten finner du i mottaket, og på alle bilag i godkjenning under fanen Historikk. 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Oversikt
I nedtrekksmenyen kan du velge brukere som har tilgang til å godkjenne bilag.
Når du har valgt en person bruker du + til høyre for å legge personen til i listen. 

På knappen med gruppen kan du velge parallell godkjenning, eller minst en godkjenner.

Knappen med krysset lar deg fjerne en person du har merket i listen.
Knappen med haken aktiverer godkjenningsregler

Eksempler på oppsett

Enkelt oppsett
Det er alltid den første personen på listen som må godkjenne først. Her ligger bilaget tildelt Nina. Når hun godkjenner blir det tildelt Sara, så må hun også godkjenne. 

Alle på listen må godkjenne før bilaget kan bokføres. 

Parallell

Parallell betyr at alle under mappen må godkjenne før bilaget går videre til neste person.

For å legge til en person i mappen må mappen merkes før man legger til person. 

Her må først Nina godkjenne og sende det videre. Da blir det tildelt Hanne og Andreas, og begge må godkjenne og sende det videre. Sara må godkjenne til slutt, først da kan det bokføres. 

Minst en
Minst en betyr at minst en av de som ligger under mappen må godkjenne bilaget før det kan gå videre.

For å legge til en person i mappen må mappen merkes før man legger til person. 

Her gjelder førstemann til mølla. Her er bilaget tildelt både Nina og Sara, men bare én av dem trenger å godkjenne før bilaget kan bokføres.