Lær mer om

Lær mer om gruppefunksjonalitet i Lønnsartregister

Her går vi gjennom hvordan du setter opp gruppestruktur for å håndtere synkronisering av lønnsarter fra en malklient. Funksjonen er tilgjengelig for kunder som har en gruppestruktur som består av en overordnet enhet og underordnede klienter.

I Malklient

I hierarkiet eller gruppestrukturen kan man enten sette malklient på toppnivå eller tilknyttede klienter.

 • Gå til Administrasjon - Innstillinger - Diverse Innstillinger og huk av for Malklient.

Hvordan knytte en klient mot en malklient?

 • Gå til Administrasjon - Innstillinger - Selskapsinnstillinger.
 • Her har du nå fått frem mulighet til å velge Malklient. Merk at det må finnes minst en malklient i gruppestrukturen for at dette feltet vises.
 • For å velge malklient for en annen klient, må den innloggede brukeren ha tilgang i malklienten.
 • Når malklient er valgt må du trykke på “Synkroniser lønnsarter” for å få lønnsartregisteret fra malklient overført.

 • I lønnsartregisteret på tilkoblet selskap vil da funksjoner for kopiere/duplisere lønnsarter, slette lønnsarter og lagre endringer på lønnsart bli deaktivert. Alle endringer styres nå fra malklienten.

 • I malklienten vil man både bak selskapsnavn under Administrasjon - Innstillinger - Selskapsinnstillinger og Under Administrasjon - Innstillinger - Diverse Innstillinger - Malklient få opp et symbol som viser til at det er koblet selskap til klienten.

 • Om man trykker på symbolet vil en oversikt over de koblede selskapene komme frem, og man kan enkelt slette koblingen.

 • Alle lønnsarter synkroniseres, bortsett fra lønnsarter opprettet under Reise og Utlegg. Disse lønnsartene styres ut ifra Utleggstype, og det er ikke bestandig at disse er like i alle selskapene.

  Utlegg lønnsartene vil det være mulig å overstyre informasjon på i lønnsartregisteret i de tilkoblede selskapene.Eksempler på når det kan være fornuftig å bruke malklient:

 • Når man årlig endrer satser på egendefinerte lønnsarter så kan dette synkroniseres til alle tilknyttede klienter.
 • Når man oppretter nye lønnsarter som man også ønsker på tilknyttede klienter, synkroniseres on the fly.