Lær mer om

Lær mer om håndtering av langtidsfravær, permisjon og deltid i Busy

Håndter at ansatte blir permittert, har et lengre sykefravær eller generelt ønsker å redusere kapasiteten for en periode.

Noen ganger har ansatte fravær over lengre perioder. Det er i hovedsak to måter å håndtere dette på i Busy.

Registrer tiden på arbeidstype for fravær

Dersom det er viktig at alt fravær vises i rapportene, eller om fraværet er over en kortere periode (0-3 uker), anbefaler vi å løse det ved å opprette en arbeidstype for «Permisjon» i interntidsprosjektet. Gå deretter til planleggeren, dra i perioden du ønsker å registrere for, velg varighet per dag og velg riktig arbeidstype. Les mer om planleggeren i vår artikkel.

 

Opprett en midlertidig arbeidsuke

Gjelder fraværet for en lengre periode er det mulig å opprette en midlertidig arbeidsuke for brukeren. Naviger først til timebank-innstillinger for den ansatte.

 

Fjern «Bruk standard for arbeidsområdet» og velg «Legg til arbeidsuke». Velg deretter start- og sluttdato, og trykk «Ny arbeidsuke».

 

Avslutningsvis fjerner du markeringen på dagene personen ikke skal jobbe, eventuelt justererer uken til å passe den ansatte sitt fravær. Til slutt trykker du «Lagre», og den ansatte vil nå slippe å registrere tid i perioden.

 

 

 

Endre stillingsprosent

Dersom du har ansatte som skal ha en annen arbeidstid enn bedriften kan dette endres i den ansattes timebank. Du kan følge de samme stegene som for å «Opprette en midlertidig arbeidsuke» nevnt over. Forskjellen er at du her endrer kapasiteten til den ansatte i en periode eller permanent.

 

Ved å trykke på «Legg til arbeidsuke» får du opp muligheten til å sette en start og slutt-dato. Velg datoen den nye stillingsprosenten skal gjelde fra, og eventuelt en sluttdato hvis dette er bestemt. Hvis ikke lar du sluttdato stå som «Ingen sluttdato».

Du kan så endre arbeidstiden og kapasiteten til den ansatte til gjeldende stillingsprosent. Dette kan gjøres ved å «huke av» eventuelle dager personen skal ha fri, eller ved å endre start-/sluttid og kapasitet på de ulike dagene. Når du er ferdig trykker du på «Lagre».

 

Endring av ansattes kapasitet kan også gjøres i selve oppsettet av selskapets arbeidsuke. Dette kan du lese mer om i vår hjelpeartikkel om «Oppsett av timebank».

Endring av ansattes kapasitet kan påvirke hvor mye ferie den ansatte skal få tildelt hvert år. Informasjon om dette finner du i vår hjelpeartikkel om «Ferieberegning og oppsett av ferie i Busy».