Lær mer om

Lær mer om hurtigtaster i prosjektmodulen

Her kommer en oversikt over hurtigtaster som kan brukes i prosjektmodulen.

Hurtigtaster planlegging

Shift+N = ny oppgave

Shift+S = oppretter ny underoppgave for markert oppgave

Shift+M = ny milepæle

Shift+Enter = Åpner oppgaveskjema

Shift+D = sletter markert oppgave

Shift+E = åpner felt for å endre navn på markert oppgave