Lær mer om

Lær mer om Hurtigtaster i Regnskapsmodulen

Hurtigtaster er avgjørende for at bruk skal gå så hurtig som mulig. Nedenfor er det en liste over hva som finnes av hurtigtaster og eventuelle kombinasjoner med CTRL, SHIFT og ALT.

Det kan være problemer med å huske alle disse kombinasjonene og da kan det være lurt å lage noen huskeregler.

SHIFT kan du tolke som at noe bytter retning eller størrelse. “SHIFT + ENTER” vil da skifte til motsatt retning. Det samme hvis du holder SHIFT inne og taster en bokstav vil den skifte til det motsatte, altså gjør bokstaven stor. Den ville blitt liten hvis CAPS LOCK var aktiv.

CTRL betyr at man gjør noe teknisk eller tar kontrollen. I tilfellet “CTRL + ENTER” vil den da legge til en ny linje som er en kopi av forrige og sette fokus i enten debet eller kredit.

ALT betyr at du foretar noe alternativt. “ALT + ENTER” vil da gjøre en alternativ tabulering/bevegelse. Istedenfor å hoppe en celle til høyre, vil den hoppe elegant over hele det aktuelle bilaget.

Hurtigtastene for mac og pc er like.

I mottak

Hurtigtast

Funksjon

Home

Markerer bilaget helt til venstre i Innboksen. Det gjelder også i Tilknyttede sider.

End

Markerer bilaget helt til høyre i Innboksen. Det gjelder også i Tilknyttede sider.

Piltast høyre

Flytter markøren og markerer bilaget til høyre.

Piltast venstre

Flytter markøren og markerer bilaget til venstre.

Enter

Markert bilag flyttes ned til Sider (drar ned bilaget). Dersom man har brukt tab ned til «Klar», trykk Enter for å trykke på Klar.

Shift+Enter

Flytter markør opp til «Bilagsinformasjon» etter å ha lagt ned et bilag under Sider for valgt dokumentID.

Tab

Flytter markør ned til neste felt.

Shift+Tab

Flytter markør tilbake til forrige felt.

PgUp/PgDn

Scrolle opp og ned på bilag i bildevisningen.

Ctrl+Alt+Enter

Erstatter klar – sender dokument videre.

Ctrl+Alt+I

Navigere seg fra Innboks til Tilknyttede sider, eller omvendt.

Ctrl+P

Skriver ut markert bilag/dokument avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker.

Alt + Delete

Sletter bilag fra Innboksen. Har du mange bilag som skal slettes, hold inne Alt, og trykk på Delete mange ganger.

Ctrl + Alt + A

Aktiverer godkjenningsregler.

Ctrl + Alt + B

Starter bokføringsvinduet i mottak.

Ctrl/Shift + piltast opp eller ned

Endre dokumentID

 

I godkjenning

Hurtigtast

Funksjon

Tab

Flytter markør til neste felt.

Shift+Tab

Flytter markør tilbake til forrige felt.

Pil ned

Flytter bildet/bilaget nedover når dette er markert.

Pil opp

Flytter bildet/bilaget oppover når dette er markert.

PgUp/PgDn

Scrolle opp og ned på bilag i bildevisningen.

Ctrl+P

Skriver ut markert bilag/dokument avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker.

 

I bokføring

Hurtigtast

Funksjon

Space

Når feltet som markøren står i er grått, blir det gjort tilgjengelig for editering. Dette gjelder også så snart man har opprettet ny bunt.

Tab / Enter

Flytter markør til neste felt.

Shift+Tab / Shift+Enter

Flytter markør tilbake til forrige felt.

Home

Åpner eller lukker bildevisningen hvis det er minimert (kollapset).

End

Avslutter redigering og legger til en ny rad.

Piltast ned

Denne søkefunksjonen kan brukes til å finne dokumentID/bilag, Bilagsart, Script, Kundenummer, Kontonummer, MVA-kode og Lenker.

Ved å begynne å skrive i feltene, pil ned og velg etter behov. F.eks kontonummer: begynn å skrive «6» og deretter pil ned, da listes hele kontonummerserie 6000 ut, gå med pil ned til ønsket konto, og tast enter for å velge riktig konto.

Kan også begynne å skrive navnet på kontoen i bokstaver, pil ned og velg riktig konto ved å trykke på enter.

Esc

Avbryter redigering i et felt og angrer.

PgUp/PgDn

Scrolle opp og ned på bilag i bildevisningen.

Ctrl+Enter

Kopierer rad og flytter markøren ned til debet-feltet i raden under.

Alt + Enter

Legger til en rad og flytter markøren ned til første feltet i nederste rad.

– (minus) leverandørnavn i debet/kredit

Sørger for at lev.nr for leverandør havner i kundenr og 2400 i debet/kredit-kolonnen avhengig av feltet en skriver dette.

+ (pluss) kundenavn i debet/kredit

Sørger for at kundenr for kunde havner i kundenr og 1500 i debet/kredit-kolonnen avhengig av feltet en skriver dette.

+(pluss) fakturanummer og piltast ned

Kundenr havner i kundenrfeltet og 1500 i kreditfeltet + det kommer neste linje hvor du legger inn bankkonto manuelt

 

 

Under script: 2:3,2,1749

Periodisering = Måned, Lengde, Kontonr. I dette eksempelet vil kostnad periodiseres i mars og april, mellomregningskonto 1749.

+

Åpner dialogvindu for script for aktiv rad.

Ctrl+P

Skriver ut markert bilag/dokument avhengig av hvor pilen i bildevisningen peker.

Alt + B

Bokfører bunt.

N

n for nettobeløp, ved å skrive n foran nettosummen på en bilagslinje voil bruttosummen automatisk bli beregnet