Lær mer om

Lær mer om innstillinger for bestilling

Her er en oversikt over innstillingene knyttet til bestilling.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Hvis man benytter bestillingsmodulen i 24SevenOffice er det flere innstillinger som kan endres for å gjøre bestillingsprosessen mer smidig.

Innstillingen for bestillingsmodulen finner man ved å gå til Administrasjon > Innstillinger > Økonomi > Bestilling. 

Innpris kalkulering

Det er flere måter for systemet vil foreslå innpris når man foretar et innkjøp

 1. Ingen: Innprisen vil ikke bli påvirket av bestillinger gjort via bestillingsmodulen. Innprisen du spesifiserer på produktkortet vil være gjeldende.
 2. Bruk siste innpris: Innprisen på produktet vil endre seg i takt med siste innpris som var gjeldende ved siste bestilling gjort på produktet via bestillingsmodulen.
 3. Bruk vektet innpris kalkulering: Innprisen på produktene dine vil blir justert i henhold til om innprisen er variabel ved bestillinger gjort via bestillingsmodulen. Les mer om vektet innpris her.

Avsender e-postadresse

Bestemmer hvilken e-postadresse som skal benyttes ved sending av bestillinger per e-post. Her kan man velge å benytte firma e-postadresse eller e-postadressen til den ansatte som registrerer bestillingen

Bruk leverandørens varenr/navn på utskrifter

Bestemmer om leverandørens varenr/navn eller ditt varenr/navn skal brukes på utskrift av bestilling i henhold til hva som er spesifisert på produktkortet.

HTML Utskrift

Her kan man sette opp ønsket standard utskriftsmal for hver av bestillingsstatusene. Man kan også velge å huke av for Velg dialogboks for valg av mal som innebærer at det fremkommer en dialog ved utskrift av bestilling hvor du kan velge ønsket mal.

Utskriftsmaler

Når man klikker på ”Utskriftsmaler”, så får man opp tittelen på de forskjellige malene på venstresiden. 

Malen som vises med rød skrift – ”Bestilling” er standard inne i systemet, og kan ikke endres. Dersom man vil lage en ny utskriftmal så klikker man på knappen ”Ny” som vises under tittelen på alle utskriftmalene. Når man skal opprette en ny mal så anbefales det å gjøre følgende:

 1. gå inn på en allerede eksisterende mal for å kopiere html-koden
  1. Klikker man på en allerede eksisterende mal så får man opp oppbyggelsen av denne på høyresiden. 
  2. Måten man går videre på for å kopiere html-koden er å klikke på knappen for html nederst på siden.(Se etter ikon som likner: < > )
  3. Man kopierer så ut all koden der
 2. klikk så på ny mal, skriv inn tittel på denne, og lim inn. 
 3. Klikk så på Lagre
 4. Når det er gjort kan man redigere malen etter ønske.

Logo

NB! Dersom man skal ha mal med logo så er dette samme logo som man legger inn under Administrasjon > Innstillinger > Økonomi > Ordre/faktura > Fakturainnstillinger.

Ved redigering av maler på egenhånd så er det her en oversikt over variabler. Man må bruke ## før og etter variabler. For eksempel vil ##CompanyName## bli firmanavnet vårt på utskriften. Her er en oversikt over alle variablene:

 Ordreinformasjon

Logo

Url til firmalogo

Title

Tittel

OrderNo

Ordrenummer

OrderDate

Ordredato

DeliveryDate

Leveringsdato

RefOrderNo

Ref. ordrenummer

Currency

Valuta

ProjectId

Prosjektnummer

ProjectName

Prosjektnavn

Firma informasjon (ditt firma)

CompanyName

Firmanavn (vårt firma)

CompanyAddress

Adresse

CompanyZipcode

Postnummer

CompanyZiparea

Poststed

CompanyReference
CompanyRef

Vår referanse

CompanyPhone

Telefonnummer

CompanyFax

Faxnummer

CompanyEmail

Email

CompanyUrl

Nettsted

CompanyCountry

Land

DeliveryName

Leveringsnavn

DeliveryAddress

Leveringsadresse

DeliveryZipcode

Leveringspostnummer

DeliveryZiparea

Leveringspoststed

DeliveryCountry

Leveringsland

Leverandørinformasjon

SupplierId

Leverandørnummer

SupplierName

Leverandørens navn

SupplierAddress

Leverandørens adresse

SupplierZipcode

Leverandørens postnummer

SupplierZiparea

Leverandørens poststed

SupplierPhone

Leverandørens telefonnummer

SupplierFax

Leverandørens fax-nummer

SupplierEmail

Leverandørens email

SupplierReference

Leverandørens referanse

SupplierRefPhone

Leverandørens referanse telefonnummer

SupplierRefFax

Leverandørens referanse faxnummer

SupplierRefEmail

Leverandørens referanse email

Diverse

##ShowVATAmount##

##ShowVATAmountSum##

##ShowCountry##

##ShowDiscount##

##HideProductNo##

##HideProductName##

##HideQuantity##

##HidePrice##

##HideVATamount##

##HideAmountSum##

##HideVAT##

##ShowWeight##

##TotalTaxFree##

##TotalTaxed##

##TotalTax##

##Total##

##TotalIncTax##

##OrderTotalExpTax##

##OrderTotalTax##

##OrderTotal##

##CartTable##

##CartHeight##

##CartHeader##

##Cart##

##SumWeight##

##Pagebreak##

##Cart_ProductNo-Productname-Quantity##

Oversettes til (dersom utskriften er norsk)

Ved endring av oversettinger, må man bruke ¤ før og etter ord som skal oversettes. For eksempel ¤Phone/fax¤ , som vil oversettes med Telefon/fax.

Phone/Fax

Telefon/fax

Email

Email

Web

Web

InvoiceAddress

Fakturaadresse

OrderNo

Ordre nr

OrderDate

Ordre dato

DeliveryAddress

Leveringsadresse

CompanyRef

Vår referanse

Phone

Telefon

Mobile

Mobil

SupplierRef

Deres referanse

InvoiceAddress

Faktura adresse

ProductNo

Produkt nr

ProductName

Produkt navn

Quantity

Antall

Price

Pris

VatRate

Mva-sats

Sum

Sum

Total

Totalt

Bankaccount

Bankkonto

OrgNo

Organisasjonsnummer

OrderText

Ordre tekst

DeliveryDate

Leveringsdato