Lær mer om

Lær mer om innstillinger i bank

For å komme i gang med bankmodulen er det viktig at du går gjennom alle innstillingene, slik at du får satt opp bankmodulen riktig. Under innstillingene kan du administrere bankavtalene dine og legge til nye.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Gå til bank > administrasjon, for å komme til innstillinger, avtaler og avtaleregler i bankmodulen. 


Innstillinger

  1. Under innstillinger setter du opp hvilke kontoer for agio, disagio, bankgebyrer og øreavrunding. Det er disse kontoene som vil bli brukt når det føres betalinger som krever dette.

  2. Du kan også her under Forhåndsgodkjenning bekrefte din identitet med BankID på nytt hvis det trengs.
    Dette må bekreftes ca hver 3 mnd.

 

Avtaler

  1. Her har du oversikt over dine eksisterende avtaler og du kan bestille nye avtaler.
  2. Hvis avtalen er godkjent og fungerende vil den vises med en grønn stjerne, om den venter på godkjenning vil den vises med et oransje timeglass.


  3. På en eksisterende avtale kan du redigere innstillingene ved å trykke rediger konto. Deretter trykker du på pennen til høyre for regnskapsinformasjon for å gjøre endringer på avtalen. 

Avtalenavn

Her fyller du inn navnet på avtalen (for eksempel Skattetrekkskonto) for å enklere holde oversikt hvis du har flere kontoer.

 

Hovedbokskonto

Her velger du hvilken hovedbokskonto alle ut og innbetalinger skal bokføres mot (for eksempel 1920 for driftskonto og 1950 for skattetrekk).

 

Bilagsart

Her velger du hvilken bilagsart betalingene skal bokføres mot (for eksempel 5- Bank).

Regulatorisk rapportering

Her legger du inn kode for betalingsart til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner.

 

Overfør til bank

Her setter du opp når du ønsker at betalingene skal sendes over til banken. Du kan velge mellom; på forfallsdato, 1 dag før, 2 dager før, 3 dager før eller umiddelbart.

Det kan være smart å overføre til bank 1 dag før slik at man får tilbake eventuelle feilmeldinger før forfall. 

 

Standard forsendelsestidspunkt

Her setter du standard forsendelsespunkt for når betalingene overføres til banken om de er signert før de skal overføres til bank. Da vil betalingene ligge i forfallslisten til dette tidspunktet på dagen de skal overføres.

 

Forsendelsesforsinkelse

Dette er når betaling som har forfall i dag signeres eller dere har på overføring til bank umiddelbart er det en standard forsinkelse på 15 min. Det betyr at når du har signert betalingen tar det 15 min fra signering til den overføres til banken og legger seg under behandler.

 

Øreavrunding

Her kan du sette hvor mange kroner dere ønsker er ok for systemet å bokføre som øreavrunding. Hvis du setter 1 kr her så vil du kunne føre betaling med opptil 1 kr i differanse i bankmodulen i stedet for å måtte føre manuelt. Differanse vil da føres mot øreavrunding konto 7740 som er standard i systemet og posten vil lukkes i reskontro. Dette må stilles inn pr bankkonto dere har i bankmodulen. Standard er 0 kr.

 

Autobokføring

Denne kan du slå på om du ønsker at betalingene skal automatisk bokføres når de er betalt og at innbetalinger som systemet finner en match for automatisk bokføres når det kommer inn.

 

Standard konto

Huk av for den kontoen du ønsker at skal være standard dersom dere har flere kontoer. Da vil denne kontoen benyttes automatisk for alle betalingene som utføres om du ikke manuelt endrer dette før du signerer.

 

Bokfør bunt

Dersom flere betalinger er utført i en samlet bunt og betalingene har samme ‘buntnummer’ i kolonnen «Bunt», vil disse betalingene kunne bokføres som et samlet bilag hvis denne er på. Dette blir da et samlebilag i stedet for et bilag pr betaling.

 

Avtaleregler

Her kan du legge inn regler for hvilken avsenderkonto som skal brukes til betalinger som er knyttet til spesifikke prosjekter, avdelinger, valuta eller leverandør.

Disse vil overstyre det som er satt som standardkonto på avtalene. 

OBS! Regler for leverandør er første prioritet og vil overstyre eventuelle andre regler.