Lær mer om

Lær mer om innstillinger i timemodulen

Her går vi igjennom innstillinger og muligheter knyttet til timer og timeregistrering

Her kan du sette standard innstillinger for din timeregistreringsprofil. I oversikten har vi følgende punkter som er nyttige.

  • Start tid: bestemmer standard Start tid for dine registrerte timer. Kan overstyres i skjemaet for Avansert Editering.
  • Slutt tid: bestemmer standard Slutt tid for dine registrerte timer. Kan overstyres i bildet for Avansert Editering.
  • Vis fakturerbare timer: bestemmer om kolonnen for Fakturerbare timer skal vises eller ikke i bildet for ukeregistreringen.
  • Detaljert redigering: slå av eller på skjemaet for Registrer timer som standard i visningen Ukesoversikt. Dvs. dersom du klikker på dagene i ukesoversikten vil informasjonen for aktuell dag oppdateres i skjemaet for Registrer timer hvor du igjen må endre/legge til ønsket data. Dersom denne funksjonen ikke er aktivert kan du redigerer registrerte timer i ukesoversikten direkte i kolonnefeltene.
  • Vis grafisk fremstilling: Slå av eller på grafisk fremstilling av timer registrert den aktuelle uken.
  • Hent alle oppgaver: viser alle oppgaver på prosjekter du har lagt til i ukeoversikten. Forutsetter at innstillinger for registrering av timer på aktuelle prosjekter er satt til føring mot oppgaver.
  • Lønnsart: Slå av eller på bruk av lønnsart ved registrering av timer. Lønnsarter kan legges til ved å klikke på knappen legg til lønnsart. Hvordan legge til lønnsarter kan du lese her.

Innstillinger for Priser og Arbeidstyper finner man under modulen Administrasjon – Innstillinger og timeregistrering.