Lær mer om

Lær mer om korrigering i godkjenning

Dersom du får feilmelding i bokføring når du bokfører via godkjente bilag, så må du gjøre endringer i godkjenning for å få bokført bilaget.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 1. Når et bilag ligger under godkjente bilag i bokføring så betyr det at det er gjort kontering i godkjenning.
 2. Vi går nå gjennom et eksempel på hvordan korrigere dette når feilen har oppstått.
  I dette eksempelet så har vi fått feil ved bokføring på grunn av at bilagsart mangler.
  Vi får ikke lagt dette til i bokføringsbildet, så vi må inn i godkjenning for å legge til bilagsart.
 3. Gå inn i godkjenning og velg "alle".
  Klikk deg så inn på stempelnummeret det gjelder og konteringsinformasjon.
 4. Du ser da at bilagsart mangler på konteringslinjene.
  Klikk deg til fanen historikk og legg deg selv til som godkjenner.
 5. Så velger du "mine" og klikker deg inn på stempelnummeret på nytt.
 6. Her velger du fanen konteringsinformasjon og legger inn bilagsart på linjene hvor det mangler.
  Til slutt godkjenner du stempelnummeret på nytt.
 7. Når du nå går til bokføring - godkjente bilag vil du se at bilagsart har kommet med.
  Du kan nå bokføre.

Du kan også i godkjenning - konteringsinformasjon velge å slette linjene. Du vil da kunne hente opp stempelnummeret i ny bunt i bokføring og bokføre det som "normalt".