Lær mer om

Lær mer om lønnsjustering

Her vil vi gå gjennom hvordan du benytter funksjonen for lønnsjustering i lønnsmodulen. Denne kan brukes for å øke lønnen til alle ansatte eller kun til noen ansatte. Denne funksjonen kan være kjekk å ta i bruk etter lønnsforhandlinger bla.

 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

  1. Klikk deg inn på ansattliste i hovedmenyen på venstre side. Under fanen “flere handlinger” velger du lønnsjustering.

  2. Når du klikker deg inn på lønnsjusteringer kommer du inn i et oversiktsbildet.
    Her har du felter hvor du kan sette prosentsats for økning, minimum og maksimum økning, dato for fra når økningen gjelder, lage forsalg og oppdatere lønn

Prosentvis økning

  1. Her skriver du inn prosenten lønnen skal økes med.
    Klikk på lage forslag og du vil se økningen i kroner og hva ny lønn blir

  2. Når det er klart så setter du dato for når økningen skal gjelde fra og velger oppdater lønn. Du får da opp et varsel og må på nytt velge opprett lønn for at det skal gjennomføres.

Om økningen gjelder bakover i tid kan du huke på etterbetaling. Da vil det bli lagt til lønnsart for etterbetalingen på mellomlegget fra dato for økning og frem til i dag på lønnskjøringen.

Økning i kroner

  1. Om du vil øke lønnen med et bestemt beløp kan du gjøre dette ved å skrive beløpet rett inn i kolonnen <økning kr>

  2. Du vil da se beregninger på ny lønn og kan oppdatere lønnen.

Om økningen gjelder bakover i tid kan du huke på etterbetaling. Da vil det bli lagt til lønnsart for etterbetalingen på mellomlegget fra dato for økning og frem til i dag på lønnskjøringen.