Lær mer om Mailchimp integrasjon

Integrasjonen mot Mailchimp gir deg som kunde muligheten til å knytte deg opp til en ledende applikasjon innen epostmarkedsføring. Her kan du knytte kontakter og kategorier i 24SevenOffice CRM mot tilsvarende kategori i MailChimp helt automatisk.

Funksjonalitet

Mailchimp er en ledende applikasjon innen epostmarkedsføring. Bruk denne som et markedsførings- og kampanjekanal, med relevant og treffsikkert innhold basert på kategorier og segmenter. Integrasjonen effektiviserer overføring av kunder og kontakter fra 24Sevenoffice CRM til Mailchimp.

Integrasjonen overfører alle selskaper og kontakter eller velg å kun overføre de som er koblet mot en kategori i 24SevenOffice CRM. Du får en oversikt i Mailchimp hvis det er er et selskap eller kontakt som har blitt overført på type kontaktet i Mailchimp har.

Synkronisering skjer hver time og overfører

 1. Felter synkronsieres (bedrifter)
 2. Selskapsnavn
 3. E-post (ikke faktura e-post)
 4. Felter synkroniseres (kontakter)
 5. Fornavn og Etternavn
 6. E-post (jobb e-post/private e-post hvis jobb e-post er blank)

Hvis alternativet for å kun overføre de som er koblet mot en kategori er aktivert blir også denne synkronisert som Gruppe i Mailchimp som blir navngitt Categories.

Med denne informasjonen kan kunder bruke CRM i 24SevenOffice for å håndtere lister i Mailchimp og segmentere utsendelser på Kategori og Type

Hvordan komme i gang med integrasjonen

Oppsett i 24SevenOffice

Opprett en integrasjonsbruker i 24SevenOffice

Ønsker du å kun synkronisere kunder som har en kategori, opprett de kategorier som du ønsker og tildele disse kategorier for selskaper eller kontakter


Oppsett i Mailchimp admin

Logg in på din Mailchimp konto, hvis du ikke har en konto kan du opprette dette her

Den enkleste brukeren i Mailchimp er gratis men har begrensninger på maks antall kontakter og audiencer.

Når du har fått logget inn i mailchimp trenger du å hente Audience ID og opprette en API nøkkel

Audience ID

Du finner Audience ID under Audience -> Manage Audience -> Settings -> Audience name and defaults

API Nøkkel

Du finner/oppretter en API nøkkel under Profil -> Extras -> API Keys

Oppsett av integrasjonen

 1. Gå til onboarding Mailchimp
 2. Logg inn med integrasjonsbrukeren som ble opprettet tidligere
 3. Velg riktig klient (hvis integrasjonsbrukeren er koblet til flere klienter)
 4. Fyll inn Audience ID go API Key fra Mailchimp
 5. Velg hva du ønsker å synkronisere fra 24SevenOffice til Mailchimp
 6. Kun selskaper koblet mot en kategori i 24SevenOffice CRM
 7. Kun kontakter koblet mot en kategori i 24SevenOffice CRM
 8. Selskaper og kontakter koblet mot en kategori i 24SevenOffice CRM
 9. Alle Selskaper og kontakter
 10. Velg aktiver og trykk Lagre og du er ferdig


Annen viktig informasjon

 • Integrasjonen synkroniserer hver time og den første synkroniseringen kan ta litt lenger tid avhengig av hvor mye data som skal overføres
 • Mailchimp tillater ikke duplikater av e-postadresser
  • Hvis en kontakt og selskap har samme e-postadresse blir denne koblet sammen til 1 kontakt i Mailchimp. Selskap står på Navn og kontaktens Fornavn og Etternavn er også inkludert (hvis det ikke hadde vært duplikater i 24SevenOffice hadde det kun vært data i Navn eller i Fornavn og Etternavn)